Begeleiden en toetsen van dynamische RI&E | 4 november 2021

Begeleiden en toetsen van dynamische RI&E | 4 november 2021

De klassieke RI&E is in de praktijk nogal eens een papieren tijger die in de la verdwijnt. Een gemiste kans om veilig en gezond werken levend te houden in uw organisatie. Met de dynamische RI&E gebeurt dat niet. Toch moeten deze worden getoetst, want een RI&E is alleen geldig als deze het “stempel” heeft van een gecertificeerde kerndeskundige.

Begeleiden en toetsen van dynamische RI&E | 4 november 2021

Houd veilig en gezond werken levend binnen uw organisatie

De dynamische RI&E draait om een proces dat zich in een groep voltrekt. Dat kan een afdeling zijn of een bedrijf, waarbij het per onderdeel
kan verschillen hoe dit in de bedrijfsvoering is geïntegreerd. Het werken met een dynamische RI&E vraagt voor iedere betrokkene een andere rol. Voor de OR, de HR-adviseur, de directie, de leidinggevende en de medewerkers, maar ook voor de kerndeskundige die de RI&E moet toetsen. Met deze opleiding verankert u de RI&E in uw organisatie zodat de werknemers deze uiteindelijk zelf kunnen onderhouden.

Meer informatie & aanvragen

Wat leert u?

 • De klassieke RI&E van een Dynamische RI&E te onderscheiden;
 • U leert hoe u in de praktijk met een dynamische RI&E werkt;
 • U ontdekt wat de rol is van anderen zoals de werknemers, de OR, HR-adviseur en de directie;
 • U ziet hoe dit past bij de organisatie of afdeling die de RI&E opstelt;
 • Op een procesmatige manier te kijken naar de RI&E;
 • Welke kaders u in ieder geval moet gebruiken voor het toetsen van de RI&E;
 • Hoe u een toetsrapport kunt opstellen.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname, met vermelding van de accreditatiepunten.

Accreditatie:

 • Waardering Hobéon SKO-AH 1 punt
 • Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Bestemd voor:

Kerndeskundigen zoals:

 • Arbeidshygiënist
 • A&O- deskundige
 • Hoger Veiligheidskundige
 • Bedrijfsarts

Deze opleiding is inclusief de uitgave RI&E in 100 vragen ter waarde van € 32,50

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Meer informatie & aanvragen