Van RI&E naar cultuurverandering | 4 november 2021

Van RI&E naar cultuurverandering | 4 november 2021

Sla een brug tussen RI&E en cultuurverandering U draagt als adviseur bij aan optimale arbeidsomstandigheden en een effectieve arbo-organisatie. Maar u begeleidt ook het invoeren van maatregelen die voortkomen uit de risico inventarisatie-, en evaluatie (RI&E).

Van RI&E naar cultuurverandering | 4 november 2021

Naast alle uitvoeringsmaatregelen die de RI&E met zich meebrengt, willen mensen en organisaties meer. Het gaat niet alleen om maatregelen treffen, maar om het werkelijke doorvoeren van veranderingen.

Tijdens deze masterclass leert u een brug te slaan tussen RI&E en de veranderingen in de organisatie. Zo kan de aanloop gemaakt worden naar nieuwe RI&E ambities. Van de organisatie en uzelf.

Meer informatie & aanvragen

Wat leert u?

  • U maakt kennis met de harde en zachte kanten van risicomanagement.
  • U leert welke invloed mens, organisatie en cultuur hierop hebben.
  • U leert wat uw rol hierin kan zijn.
  • U ontwikkelt vaardigheden om succesvol te adviseren over de RI&E.

Bestemd voor:

  • Veiligheidskundigen
  • Health & safety managers
  • Arbo-coördinatoren / -adviseurs
  • Milieu-coördinatoren / -adviseurs

Deze opleiding is inclusief de uitgave Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering ter waarde van 52,95

Verdiepende opleidingen zijn:

  • Risicomanagement
  • Cultuur en gedrag

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen; op uw organisatie toegesneden, bij u ‘in huis’.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Meer informatie & aanvragen