Overbelasting in de zorg

Overbelasting in de zorg

Het duizelt medewerkers in de zorg. Hoge werkdruk, toename van agressie en geweld, werkstress en meer fysieke belasting. Het toch al bovengemiddelde ziekteverzuim in de zorg steeg vorig jaar nog verder. Arboprofessionals moeten nieuwe maatregelen nemen en aangepast beleid ontwikkelen. Gezond en veilig werken in de zorg, hoe doet u dat?

Iedereen kent de feiten, maar kent u ook de oplossingen die echt helpen en bijdragen aan betere zorg voor uw medewerkers? Natuurlijk: lang niet alles is op te lossen en niet elke oplossing is voor iedereen hetzelfde. Maar als we kennis bundelen en ervaringen delen, komen we al een stuk verder. In deze whitepaper leest over hoe het gesteld is met veilig en gezond werken in de zorg en hoe u daar als arbofunctionaris mee aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld over organisatieklimaat, cultuur en leren over veilig en gezond werken in het ziekenhuis.

Ga naar de download

Onrecht en oorzaak

De arbeidsinspectie publiceerde de ‘Staat van gezond werk’. Helemaal aan het eind van dit rapport vond ik het toppunt van onrecht en de veroorzaker...

Het houdt niet op, niet vanzelf

Sociale (on)veiligheid op de werkvloer staat de laatste tijd volop in de spotlights. En denk maar niet dat het wel over waait, waarschuwt Natasja van...