Adviseren en grenzen stellen | 11 november 2021

Adviseren en grenzen stellen | 11 november 2021

In deze training krijgt u inzicht in uw 'overdrachtsfenomenen' bij contracteren en adviseren. De vraag is niet óf deze overdracht er is, maar hoe dit zichtbaar wordt. We werken deze dag op het snijvlak tussen het persoonlijke en de professionele context. Dit doen we met behulp van (organisatie) opstellingen.

Adviseren en grenzen stellen | 11 november 2021

In deze training krijgt u inzicht in uw ‘overdrachtsfenomenen’ bij contracteren en adviseren. De vraag is niet óf deze overdracht er is, maar hoe dit zichtbaar wordt. We werken deze dag op het snijvlak tussen het persoonlijke en de professionele context. Dit doen we met behulp van (organisatie) opstellingen.