Arbeidsveiligheid

Deze ontwikkeling werd met de wijziging van de Arbowet in 2007 doorgetrokken. De verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden werd bij werkgevers en werknemers belegd. Doelvoorschriften en arbocatalogi deden hun intrede. En met programma's zoals Zelfregulering Gezond en Veilig Werken stimuleerde de overheid deze ontwikkeling bij bedrijven. En tenslotte is met de nieuwe Arbowet in 2017 veel meer accent komen te liggen op preventie. De medezeggenschap en de preventiemedewerker hebben een belangrijke rol gekregen bij de totstandkoming van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Arbeidsveiligheid

Wat hebben twee decennia deregulering en zelfregulering voor gevolgen gehad voor de staat van de arbeidsveiligheid in Nederland? Hoe succesvol is het beleid? Kunnen werkgevers en werknemers omgaan met de verantwoordelijkheden die de overheid ze geeft, of is het stijgende aantal (dodelijke) arbeidsongevallen een teken aan de wand? Voor deze whitepaper sprak de redactie van Vakblad Arbo hierover met Peter Ladage, Dirk Muis en Mart van der Steeg. Zij vormen al een aantal jaren de redactie van de Praktijkgids Arbeidsveiligheid en hebben als ervaren veiligheidskundigen een heldere visie op zowel het (gevoerde) beleid als de soms weerbarstige praktijk.

Download de whitepaper

Lees meer over