Doeltreffende BHV, dit zijn de aandachtspunten

Doeltreffende BHV, dit zijn de aandachtspunten

Arbobeleid en BHV. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welke risico’s spelen daarbij? Het levert in ieder geval aandachtspunten op voor de RI&E.

Doeltreffende BHV, dit zijn de aandachtspunten

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een uitgelezen mogelijkheid om systematisch en preventief aan goede arbeidsomstandigheden te werken. En om die te verbeteren. En bij de RI&E hoort een goed arbobeleid. De werkgever moet in de RI&E en bij het arbobeleid ook aandacht besteden aan het beleid voor bedrijfshulpverlening (BHV). Wanneer is er sprake van doeltreffende maatregelen? Lees het hieronder, met wetgeving en jurisprudentie.

Nu tijdelijk 2 maanden gratis: al uw vragen en antwoorden over risico’s en maatregelen in Arbo in de praktijk

Het risico: geen doeltreffende BHV

Allereerst is er de wet. Op grond van de Arbowet is bedrijfshulpverlening (BHV) altijd verplicht. Dit betekent dat de werkgever adequate maatregelen moet nemen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Daarnaast moet hij goede verbindingen onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties zoals brandweer en ambulance (Arbowet, art. 3, lid 1, onder e). De werkgever hoeft dit niet allemaal zelf te doen, maar hij moet er wel voor zorgen dat alles behoorlijk is geregeld. Kortom, de werkgever moet zorgen voor doeltreffende BHV.

Maar wanneer is sprake van doeltreffende BHV? Het allerbelangrijkste criterium daarbij is dat de hulpverlening bij een calamiteit binnen enkele minuten op gang moet kunnen komen. Dat betekent dat er voldoende bedrijfshulpverleners moeten zijn. De bedrijfsgrootte is daarbij bepalend: hoe groter het bedrijf, hoe meer BHV’ers er nodig zijn. Want het maakt nogal wat uit of de BHV bij een calamiteit 5 of 50 mensen in veiligheid moeten brengen.

Daarnaast spelen aard en ligging van het bedrijf een rol, en natuurlijk het soort bedrijfsactiviteiten. Want de risico’s in een kantoorpand zijn nu eenmaal van een andere categorie dan die in een bedrijf waar mensen met chemische stoffen werken. Bedrijven moeten deze zaken vaststellen op basis van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Download de gratis whitepaper: Maak kennis met Arbo in de praktijk

Aandachtspunten en maatregelen

Maar is er in de RI&E voldoende aandacht voor doeltreffende BHV? Check het aan de hand van de volgende aandachtspunten:

 • De Arbowet vormt de basis voor de taken van een BHV-organisatie.
 • Uitgangspunt van doeltreffende BHV is efficiënt en deskundig optreden bij calamiteiten in een bedrijf/organisatie. Denk daarbij aan bedrijfsongevallen, brand, explosie, instorting of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
 • De BHV heeft volgens het Besluit BHV minimaal de volgende taken:
  • eerste hulp bij ongevallen verlenen
  • brand beperken en bestrijden en de gevolgen van ongevallen voorkomen en beperken
  • alle werknemers en andere aanwezigen alarmeren en evacueren
 • In sommige situaties kunnen lijnmanagers, bewakers of portiers zorgen voor alarmering van en communicatie met de externe hulpdiensten.
 • De BHV’er heeft bij een incident de operationele leiding. Dat wil zeggen dat hij bevoegd is om alle noodzakelijke beslissingen te nemen. Hij draagt die bevoegdheden over aan de professionele hulpverlening zodra die ter plaatse is.
 • De BHV’er heeft recht op informatie over ongevalsrapportages van de Inspectie SZW en inzage in de lijst met arbeidsongevallen.
 • Het hoofd BHV heeft de volgende ondersteunende taken:
  • organisatie van de BHV
  • beheer administratie van de BHV-organisatie
  • interne voorlichting over de BHV-organisatie
  • opleiden, oefenen en motiveren van de BHV’ers

Relevante wetgeving

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 onder e, Arbobeleid; Arbowet artikel 15, Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening; Arbobesluit artikel 2.5c, Intern noodplan

Jurisprudentie

Ook in de jurisprudentie is doeltreffende BHV een thema.

Altijd alert met Arbo in de praktijkkennisbank Arbo in de praktijk

Een goede BHV is één van de onderdelen van een goed arbobeleid. Maar daar hoort veel meer bij. U komt het te weten met Arbo in de praktijk. Daarin zijn honderden risico’s met maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wilt u de beschikking hebben over deze uitvoerige en uitstekende informatie? Neem dan een abonnement op de kennisbank Arbo in de praktijk. Probeer het nu 2 maanden gratis!

Eerder verschenen