Maak kennis met de kennisbank

Stel, je bent preventiemedewerker, en je zit met relatief simpele vragen. Bijvoorbeeld: hoe maak ik deze machine veilig? Of: welke regels gelden er bij werken op hoogte? En die acculaadruimte in ons bedrijf… waar moet die aan voldoen? Of je bent een expert op een bepaald gebied, maar je weet net iets minder van een ander terrein. Natuurlijk kun je dan een externe expert inschakelen, maar dat is duur, nogal omslachtig en niet altijd nodig. Zou het niet handig zijn als ook een relatieve leek dit soort zaken op kon zoeken?

Maak kennis met de kennisbank

Welnu, dat kan. Want nu kunnen bovengenoemde arbofunctionarissen terugvallen op een nieuw digitaal product: de kennisbank Arbo in de praktijk. Daarin vinden ze de antwoorden op hun vragen. Die antwoorden bestaan niet alleen uit adviezen van experts, maar bevatten ook verwijzingen naar relevante wetgeving, jurisprudentie en ongevalsverslagen van de Inspectie SZW. Experts als senior consultant Pieter Diehl, arbodeskundige Henk Koenders en Jan Boer, voormalig projectleider bij de Inspectie SZW. Zij zijn alle drie bij de kennisbank betrokken. In deze whitepaper maken ze u deelgenoot van hun inzichten. En ze geven ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Bijvoorbeeld: waarom zou je kiezen voor de kennisbank als alle informatie ook beschikbaar is op internet? Of: waarom is het zo'n goede zaak dat bedrijven zelf met arbo aan de gang gaan en niet alles uitbesteden aan externe experts? En ten slotte: wanneer gaat dat laatste verhaal niet meer op, en kun je toch beter zo'n expert inhuren?

Download de whitepaper