De ingrediënten voor een passend arbobeleid

De ingrediënten voor een passend arbobeleid

Goede arbeidsomstandigheden zijn om meerdere redenen van belang voor een organisatie. Artikel 3 van de Arbowet verplicht werkgevers om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek. Daarnaast is het ook voor de productiviteit en continuïteit van een bedrijf van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Deze whitepaper laat zien hoe u de zorg voor optimale arbeidsomstandigheden kan vormgeven. Daarbij spelen verschillende ‘ingrediënten’ een rol.

Veel leesplezier!

Ga naar de download

Toezichthouder als stok achter de deur

Ondanks dat eenduidigheid wenselijk is, leidt het onderwerp veiligheid regelmatig tot discussies. Maar soms valt er over veiligheid gewoon niet te...