Het nieuwe programma van de Arbo Actualiteitendag staat klaar

Op 2 december 2021 is het weer tijd voor de Arbo Actualiteitendag. Al jaren een begrip in arboland. Altijd actueel, helder en praktijkgericht. Deze editie heeft weer een compleet nieuw en actueel programma.

Experts op het gebied van jurisprudentie en arbo-ontwikkelingen praten u in één ochtend bij in 4 masterclasses.

Altijd het laatste nieuws vertaald naar de praktijk

Met welke ontwikkelingen moet u als arboprofessional rekening houden? Ze nemen de belangrijkste actualiteiten met u door en geven direct aan wat de gevolgen voor uw praktijk zijn. Aan de hand van recente jurisprudentie, voorbeelden en tips lichten ze de actualiteiten toe. Altijd het laatste nieuws vertaald naar de praktijk.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de Arbo Actualiteitendag?

Het compleet nieuwe programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • PSA en thuiswerken
  • Burn-out, beroepsziekte nummer 1
  • PAGO/PMO update
  • Bedrijfsaansprakelijkheid

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma begint op 10.00 uur met een welkomstwoord van Thijs van Pinxteren (Uitgever Arbo), waarna de ochtend wordt vervolgd met 4 masterclasses van elk 40 minuten. Tussendoor is er één pauze van 20 minuten. De ochtend wordt om 13.05 uur afgesloten en aansluitend is er een lunch.

Hieronder alvast in het kort een beschrijving van de verschillende masterclasses.

Masterclass 1: PSA en thuiswerken

Deze masterclass wordt gegeven door Eveline van Kooij en Edo Wilcke.

Als gevolg van de coronapandemie heeft thuiswerken vanaf maart 2020 een enorme vlucht genomen. De algemene verwachting is dat er na de coronapandemie een hybride vorm van werken zal ontstaan waarin zowel op locatie als thuis gewerkt zal worden. De meeste werkgevers hebben nog weinig beeld bij hoe het thuiswerken in de toekomst vorm gaat krijgen en wat dit betekent voor de beheersing van arborisico’s die met thuiswerken gepaard gaan.

De belangrijkste uitkomsten van de verkenning ‘PSA en thuiswerken’, die Inspectie SZW begin 2021 is gestart in de bankensector, worden tijdens deze masterclass gedeeld.

Masterclass 2: Burn-out, beroepsziekte nummer 1

In sommige sectoren is de uitval door overbelastingsklachten een groot probleem. Al enige jaren zijn overspanning en burn-out de meest gemelde beroepsziekten in Nederland. Preventieve maatregelen zijn uitgebreid beschreven, maar worden blijkbaar onvoldoende benut.

In deze masterclass zal Bas Sorgdrager ingaan op recente literatuur en praktijkervaringen.

Masterclass 3: Actualiteiten PMO/PAGO na COVID-10

Een van de vragen die verschillende werkgevers momenteel stellen is of het zinvol is om, na de uitbraak van corona, medewerkers een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) of PMO (preventief medisch onderzoek) aan te bieden. Wendel Post gaat, tijdens deze masterclass, in op deze vraag aan de hand van de doelstellingen van het PMO. Daarbij legt zij het onderscheid tussen PMO en PAGO uit. Want nee, een PAGO is niet gelijk aan het PMO.

Masterclass 4: Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen

Bij een arbeidsongeval kan de werknemer de werkgever ‘vrij gemakkelijk’ aanspreken om een vergoeding van de geleden ‘schade’. Hoe zit dat bij beroepsziekten?

In deze masterclass gaat Bas van Batenburg in op het juridisch kader en daarop gebaseerde rechtspraak met zoveel mogelijk op de praktijk gebaseerde voorbeelden.

Arbo Actualiteitendag een must voor iedere arboprofessional

Uiteraard past het programma van deze dag zich aan aan de actuele onderwerpen die nú spelen. Kortom een must voor iedere arboprofessional om deze dag bij te wonen!

Arbo Actualiteitendag

Arbo Actualiteitendag
Datum: Donderdag 2 december
Tijdstip: 09:30 tot 13:10 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: bekijk het programma