Arbo Pocket Wegwijzer 2022

Arbo Pocket Wegwijzer 2022

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktische hulpmiddelen uit deze wegwijzer kunt u meteen aan de slag.

In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

•Een uitgebreide toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet.

•Een overzicht van de belangrijkste gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en welke oplossingen daar bij horen.

•Het opzetten van een goed arbomanagementsysteem.

•Een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot aansprakelijkheid bij ongevallen.

•De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder de arbeidsinspectie.

Bestel hier

Lees meer over

Toezichthouder als stok achter de deur

Ondanks dat eenduidigheid wenselijk is, leidt het onderwerp veiligheid regelmatig tot discussies. Maar soms valt er over veiligheid gewoon niet te...