Blijft u ook bij met deze arbo actualiteiten?

De nieuwe ontwikkelingen rond de RI&E, Privacy, Teveel zitten en Ongewenst gedrag. Dat zijn dit keer de thema's van de Arbo Actualiteitendag. Bent u er ook bij in de Jaarbeurs in Utrecht?

Blijft u ook bij met deze arbo actualiteiten?

Wij kozen ook dit keer weer vier actuele arbo thema's voor u. In één ochtend weet u met welke ontwikkelingen u rekening moet houden. Experts nemen ze op 10 mei met u door en bespreken de gevolgen voor de praktijk in actuele masterclasses. Met recente jurisprudentie, voorbeelden en tips lichten zij de actualiteiten toe. Ook deze editie heeft dus weer een compleet nieuw programma.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de Arbo Actualiteitendag?

  • Nieuwe ontwikkelingen bij de RI&E
  • Privacy van de werknemer versus verantwoordelijkheid van de werkgever voor een veilige werkomgeving
  • Teveel zitten: een levensgroot risico
  • Ongewenst gedrag en de vertrouwenspersoon

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma van de ochtend bestaat uit 4 masterclasses van elk 40 minuten. Tussendoor is er één pauze van 20 minuten. De ochtend wordt om 13.05 uur afgesloten en aansluitend is er een lunch.

Hieronder alvast in het kort een beschrijving van de verschillende masterclasses.

Masterclass 1: Nieuwe ontwikkelingen bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wim van Alphen praat u bij over de hogere eisen die in 2022 gesteld worden aan het toetsen van de RI&E. U leert aan welke vernieuwde eisen een RI&E moet voldoen en wat er aanvullend van de arbokerndeskundigen wordt verwacht die de RI&E toetsen. Ook wordt ingegaan op de nieuwe certificeringseisen voor die deskundigen.

Masterclass 2: De privacy van de werknemer versus de verantwoordelijkheid van de werkgever voor een veilige werkomgeving

Pascal Willems verzorgt de tweede Masterclass. Sinds de uitbraak van de coronacrisis worstelen werkgevers met de vraag wat ze kunnen doen om een veilige werkplek voor hun werknemers te waarborgen zonder dat ze de privacyregels overtreden. Mag je bijvoorbeeld een werknemer vragen of hij gevaccineerd is of een booster heeft gekregen? U leert welke regelgeving van toepassing is en hoe rechters deze regels toepassen. En welke lessen te leren zijn uit de rechtspraak sinds de coronacrisis.

Masterclass 3: Teveel zitten: een levensgroot risico

In deze masterclass zal Kees Peereboom ingaan op wereldwijd onderzoek over gezondheidseffecten van zitten, (internationale) campagnes, richtlijnen en praktische aanpak om dit te voorkomen. Aan de orde komen:

  • Stand van zaken onderzoek inclusief invloed van COVID
  • Gezondheidsrisico’s: welke zijn dit? In welk mate bestaat er een relatie met zitten?
  • Richtlijnen
  • Campagnes (nationaal en internationaal)
  • Praktische aanpak

Masterclass 4: Ongewenst gedrag en de vertrouwenspersoon

Door de gebeurtenissen bij “The Voice”, “AJAX” en “Volt” staat grensoverschrijdend gedrag volop in de schijnwerpers. Maar wil uw organisatie wel op deze manier in de belangstelling staan? Wat moet er in ieder geval geregeld zijn? Welke procedures? En wie is eigenlijk onze vertrouwenspersoon? Wat moeten medewerkers weten en wat moeten leidinggevenden doen?

Cor van Duinhoven geeft een overzicht van welke wet- en regelgeving er is en welke nieuwe wetgeving er zeker aankomt. Hij gaat in op de vraag wat wij geleerd hebben van de recente voorbeelden en welke mogelijkheden er zijn er om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook de rol van de vertrouwenspersoon komt aan de orde.

Arbo Actualiteitendag een must voor iedere arboprofessional

Uiteraard past het programma van deze dag zich aan aan de actuele onderwerpen die nú spelen. Kortom een must voor iedere arboprofessional om deze dag bij te wonen!

Arbo Actualiteitendag
Datum: Dinsdag 10 mei 2022
Tijdstip: 09:30 tot 13:10 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: bekijk het programma