Hybride werken in de praktijk. Randvoorwaarden en tips voor succes

Hybride werken is zo langzamerhand niet meer weg te denken op de werkvloer. Hoe maak je hybride werken tot een succes? U leest het in deze whitepaper.

Hybride werken in de praktijk. Randvoorwaarden en tips voor succes

Hybride werken is een combinatie van werken op kantoor en werken thuis of op een andere locatie. Het werk en de werkplek moeten zo georganiseerd zijn dit goed aansluit bij de functie, de rol in het team, de levensfase en de privésituatie van de werknemer. Maar om dit goed te laten verlopen gelden wel een aantal randvoorwaarden. Zowel voor werkgevers als voor werknemers. Waar moet je zoal op letten om hybride werken met succes te laten landen in je organisatie en wat is daarvoor nodig?

U vindt in deze whitepaper: cijfers, wetgeving, voor- en nadelen, leiderschap, vitaliteit, de RI&E, zaken waar de werkgever en de arboprofessional op moeten letten en een voorbeeld thuiswerkovereenkomst.

Download de whitepaper.