NVVK Jubileumcongres 2022: 'Veiligheidskundige, wat bezielt je?'

Op 8 en 9 november vindt weer het NVVK-congres plaats. Tijdens dit jubileumcongres staan veiligheidskundigen centraal. Wat bezielt hun? Wat zijn hun drijfveren en wat geeft hun plezier in het werk? Is het steeds vallen en opstaan of juist hollen en stilstaan?

NVVK Jubileumcongres 2022: 'Veiligheidskundige, wat bezielt je?'

Kortom, veiligheidskundigen staan centraal in de Denk-, Doe- en Droomsessies waaraan u tijdens het congres kunt deelnemen.

Sessies om te denken, doen en dromen

Het NVVK-congres biedt uiteenlopende denk-, doe en droomsessies, waarin sprekers hun gedachten, ideeën of theorieën uiteenzetten of hun bevindingen presenteren. Denk aan onderwerpen als (ontwikkelingen op het terrein van) RI&E, Bezieling, Communicatie & Veiligheid, Gevaarlijke stoffen, Toekomstperspectieven, Management en organisatie en Veiligheidsgedrag.

Dag 1 van het NVVK-congres

De opening wordt verzorgd door Karlijn Meinders. Karlijn, wetenschapsredacteur & presentator van De Techniektour bij BNR Nieuwsradio, treedt in haar rol als dagvoorzitter op als presentator en discussieleider.

Ellen Pasman neemt vervolgens het stokje van haar over met haar plenaire sessie over Waarheidsvinding.

In de daarop volgende plenaire sessie vertelt Barry den Hollander op indrukwekkende wijze over zijn belevingen, emoties en gedachten tijdens en na een ongeval. Barry neemt begin 2012, als officier der Mariniers, deel aan een wintertraining rond de poolcirkel. Tijdens deze wintertraining raakt hij zwaargewond bij een arbeidsongeval. Een ongeval dat hij nog maar net overleeft en veel invloed heeft op zijn verdere leven. Een reality-check waardoor weer duidelijk wordt waarvoor u als veiligheidskundige van belang bent!

Na een ronde Tafel onder leiding van Karlijn Meinders, en de lunch en informatiemarkt bestaat het middagprogramma uit parallelsessies, met tussendoor een pauze en informatiemarkt. Dag 1 wordt afgesloten met een borrel en aansluitend het Jubileumfeest inclusief diner.

Paralelsessies

In de middag kunt u deelnemen aan verschillende denk- en doe-sessies. Zo verzorgen Wim Van Alphen, Huib Arts en Jolanda Willems een denk-sessie over de RI&E onder voorzitterschap van Ton Jeen.

In een verdiepende denk-sessie praten Saskia Vermij, Hans van MoolenbroekenRimke Kerkhoff u bij over ontwikkelingen op het gebied van adembescherming.

Wat bezielt je nou echt? Die vraag stelt Hidde de Jong in zijn doe-sessie onder voorzitterschap van Martijn Kommer.

Klik hier voor het hele programma

Programma 9 november

Na de opening door dagvoorzitter Karlijn Meinders verzorgt Stine Jensen een plenaire sessie over Bezield falen. Stine gaat in deze lezing in op de betekenis van falen voor veiligheidsdeskundigen. Wie zich bezighoudt met veiligheid probeert mislukken, gevaren en fouten vaak te controleren. Maar falen heeft positieve kanten, betoogt Jensen, en om dat duidelijk te maken legt ze een relatie met bezieling en speelsheid.

Aansluitend geeft Frans de Waal een lezing over hoe andere primaten conflicten regelen en veiligheid creëren. Dr. Frans B.M. de Waal is een Nederlands/Amerikaans bioloog en primatoloog, bekend van zijn werk over het gedrag en de sociale intelligentie van apen.

De rest van de dag kunt u weer verschillende paralelsessies volgen. Klik hier voor het volledige overzicht.

Uitreiking Andrew Hale beurs

Aan het eind van het congres, na de laatste presentatie, wordt de winnaar van de Anrew Hale beurs plenair bekend gemaakt. De Andrew Hale beurs is een hommage aan het erelid professor Andrew Hale. De Andrew Hale beurs heeft tot doel: het vergroten en verspreiden van de vakkennis van de veiligheidskundige door het ontwikkelen en organiseren van tenminste één praktische workshop als spin-off van een presentatie op het NVVK Veiligheidscongres.