Hij is er weer: de Arbo Actualiteitendag! Jij komt toch ook?

Hij is er weer: de Arbo Actualiteitendag! Jij komt toch ook?

Als arboprofessional heb je te maken met vele wettelijke regelingen. Blijf het gehele jaar op de hoogte met de Arbo Actualiteitendag. Al jaren een begrip in Arbo-land. Altijd actueel, helder en praktijkgericht. Ben jij er ook bij in de Jaarbeurs in Utrecht?

Wij kozen ook dit keer weer vier actuele arbo thema’s voor jou. In één ochtend weet je met welke ontwikkelingen je rekening moet houden. Experts nemen ze op 23 mei met je door en bespreken de gevolgen voor de praktijk in actuele masterclasses. Met recente jurisprudentie, voorbeelden en tips lichten zij de actualiteiten toe. Ook deze editie heeft dus weer een compleet nieuw programma.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de Arbo Actualiteitendag?

  • Duurzame inzetbaarheid in de RI&E
  • Actualiteiten privacywetgeving (AVG) voor arbodeskundigen
  • Hybride werken: Wet werken waar je wilt
  • Ongevalsonderzoek: de nieuwe werkwijze van de Arbeidsinspectie

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit 4 masterclasses. De dag wordt om 17.15 uur afgesloten en aansluitend is er een borrel.

Hieronder alvast in het kort een beschrijving van de verschillende masterclasses.

Duurzame inzetbaarheid in de RI&E

Rob van Houten verzorgt de masterclass ‘Duurzame inzetbaarheid in de RI&E’. We willen allemaal dat medewerkers veilig en gezond hun pensioen halen. Goed strategisch personeelsbeleid helpt. Maar het arbobeleid is minstens zo belangrijk. De arboprofessional kan ervoor zorgen dat deze twee soorten beleid elkaar versterken. Zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Hoe doe je dat op een effectieve manier? En wat is de (verbindende) rol van de RI&E daarbij?

Actualiteiten privacywetgeving (AVG) voor arbodeskundigen

Arbodeskundigen worden in hun werk vrijwel dagelijks geconfronteerd met privacyregels. De coronapandemie heeft zichtbaar gemaakt dat arbeidsomstandigheden en privacy elkaar soms bijten. Wat kunnen we leren van de coronapandemie als het gaat om de grens tussen privacy van de werknemer versus de verantwoordelijkheid van de werkgever over de arbeidsomstandigheden? Denk aan: controle/ melden van incidenten en ongevallen, verzuim, ongewenst gedrag, beveiliging, handhaving/controle alcohol-, drugs- en medicijngebruik, Cameratoezicht, gps. Vastleggen en bewaren van persoonsgegevens?

Tijdens deze masterclass zal Pascal Willems aan de hand van praktische voorbeelden ingaan op de grens tussen privacy en arbeidsomstandigheden waarbij er voldoende ruimte is om jouw eigen vragen te stellen.

Hybride werken: Wet werken waar je wilt

Bij hybride werken combineren we werken op de bedrijfslocatie met werken op een andere plek, bijvoorbeeld thuis. In veel organisaties is dit inmiddels niet meer weg te denken. Om hybride werken makkelijker te maken is het wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt” inmidddels door de Tweede Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat deze wet dit jaar nog van kracht wordt. Maar wat betekent dit voor werkgever en de praktijk van de arboprofessional? Want je kunt deze wet op een positieve manier inzetten bij het optimaliseren van hybride werken.

Tijdens deze masterclass legt Laura Rozema uit wat de Wet werken waar je wilt inhoudt en wat de mogelijke implicaties ervan zijn. Zodat je weet waar je in de praktijk op moet letten bij (het toestaan van en de afspraken over) hybride werken.

Ongevalsonderzoek: de nieuwe werkwijze van de Arbeidsinspectie

Vanaf 1 januari van dit jaar hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie een nieuwe werkwijze bij arbeidsongevallen. Werkgevers doen nu zelf onderzoek naar bepaalde meldingsplichtige arbeidsongevallen. Het doel van deze actievere rol van de werkgever is om in de toekomst arbeidsongevallen te voorkomen. Diana Martens en Jane Tijssen vertellen erover in deze masterclass.

Arbo Actualiteitendag een must voor iedere arboprofessional

Uiteraard past het programma van deze dag zich aan aan de actuele onderwerpen die nú spelen. Kortom een must voor iedere arboprofessional om deze dag bij te wonen!

Arbo Actualiteitendag
Datum: Dinsdag 23 mei 2022
Tijdstip: 09:30 tot 17:15 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: bekijk het programma