Countdown: nog 1 dag tot de Arbo Actualiteitendag!

Als arboprofessional heb je te maken met wettelijke regelingen. Blijf het gehele jaar op de hoogte met de Arbo Actualiteitendag. Al jaren een begrip in de wereld van veilig en gezond werken. Altijd actueel, helder en praktijkgericht. Ben jij er ook bij in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik?

Countdown: nog 1 dag tot de Arbo Actualiteitendag!

Wij kozen ook dit keer weer vier actuele arbo thema’s voor jou. In één dag weet je met welke ontwikkelingen je rekening moet houden. Experts nemen ze op 30 november 2023 met je door en bespreken de gevolgen voor de praktijk in actuele masterclasses. Met recente jurisprudentie, voorbeelden en tips lichten zij de actualiteiten toe. Ook deze editie heeft dus weer een compleet nieuw programma.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de Arbo Actualiteitendag?

 • Oog voor de werk-privé balans
 • De vertrouwenspersoon wettelijk verplicht. En hoe pakken wij dat aan?
 • Jouw meerwaarde als arboprofessional bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Nieuwe Arboregelgeving en -ontwikkelingen

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit 4 masterclasses. De dag begint om 9.30 uur en wordt om 17.15 uur afgesloten. Aansluitend is er een borrel.

Hieronder alvast in het kort een beschrijving van de verschillende masterclasses.

Masterclass 1 - Oog voor de werk-privé balans

Spreker: Wendel Post

De herziene multidisciplinaire richtlijn Werk-privébalans beschrijft preventieve maatregelen, in het algemeen en bij thuiswerken. Met daarbij een aantal meetinstrumenten voor het identificeren van werkenden met (dreigende) negatieve gezondheidseffecten van een verstoorde werk-privébalans.

Dit biedt werkgevers handvaten voor een adequaat preventiebeleid met aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en voor de afwijkende arbeidsomstandigheden bij thuiswerken. En het geeft daarmee al een invulling voor het wetsvoorstel ‘recht op onbereikbaarheid’. In de masterclass worden de richtlijn en het wetsvoorstel toegelicht en het laatste half uur staan we stil bij de toepassing ervan in de praktijk en de zaken waar je mogelijk tegenaan loopt.

Wat leer je?

 • Laatste inzichten in werk-privé balans
 • De vernieuwde richtlijn werk-privé balans: inhoud en toepassing daarvan
 • Wat betekent ‘recht op onbereikbaarheid’?
 • Toepassing richtlijn en recht op onbereikbaarheid in de praktijk

Masterclass 2 - De vertrouwenspersoon wettelijk verplicht. En hoe pakken wij dat aan?

Spreker: Cor van Duinhoven

Honderden meldingen over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie binnen de zorg, sport, jeugdzorg, kerken, omroepen, overheid en binnen bedrijven veroorzaakten in 2022 en dit jaar veel publiciteit en verontwaardiging.

Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van de impact van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim. Echter lang niet iedere werknemer heeft toegang tot een vertrouwenspersoon en vaak hebben vertrouwenspersonen een onvoldoende stevig verankerde positie in de organisatie.

Daarom is de wettelijke verplichting voor organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen op 23 mei j.l. aangenomen door de Tweede Kamer. Na stemming in de Eerste Kamer en ondertekening door de koning is deze verplichting in de tweede helft van 2023 een feit! Maar hoe pak je dat als organisatie aan? En als je al eerder beleid hebt opgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld, is dat dan voldoende?

Wat leer je?

 • Waarom en waarvoor een vertrouwenspersoon?
 • In- of extern? Of allebei?
 • Wettelijke verplichting: wat vereist?
 • Wat moet er allemaal in een organisatie worden geregeld?
 • Zijn ons huidige beleid, onze procedures en de “zittende vertrouwenspersoon” voldoende?

Masterclass 3 - Jouw meerwaarde als arboprofessional bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Spreker: Mirjam Decoz

“Een zorgvuldige behandeling van meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verkleint de impact daarvan, zowel voor een melder en beschuldigde als voor de organisatie. Het draagt bij aan erkenning, aan het gevoel van rechtvaardigheid, maar ook aan bewustwording en aan sociale veiligheid in de organisatie.”

In deze Masterclass neemt Mirjam Decoz je in vogelvlucht mee in de laatste ontwikkelingen op dit terrein, zoals het ILO-verdrag en de nieuwe ISO-norm 45003.

Wat leer je?

 • Hoe je als arboprofessional van grote meerwaarde kunt zijn bij preventie tegen ongewenste omgangsvormen en bij meldingen
 • Hoe je (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkplek definieert
 • Wat de do’s en don’ts zijn

Masterclass 4 - Nieuwe Arboregelgeving en -ontwikkelingen

Spreker: Koen Langenhuysen

Deze interactieve Masterclass geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Twee thema’s staan centraal:

Hybride werken/thuiswerken

De wettelijke achtergronden, keuzemogelijkheden en aandachtspunten bij Hybride werken/thuiswerken worden toegelicht. Elke deelnemer beoordeelt vervolgens de huidige aanpak in het eigen bedrijf of instelling en komt tot speerpunten.

Wijzigingen in arboregelgeving

De belangrijkste wetswijzigingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan en de mogelijke aanpak worden op een rij gezet. Denk aan recente of spoedig te verwachten regelgeving rond:

 • testen bij vermoeden van drugs- of alcoholgebruik
 • toetsing van de RIE
 • gevaarlijke stoffen
 • zelfonderzoek na een ernstig bedrijfsongeval

Wat leer je?

 • Wat de kwaliteit van het beleid hybride werken is van jouw organisatie en waar er verbeterpunten liggen.
 • Welke recente en aankomende wijzigingen in arboregelgeving voor jouw organisatie van belang zijn en hoe daarmee om te gaan

Arbo Actualiteitendag een must voor iedere arboprofessional

Uiteraard past het programma van deze dag zich aan aan de actuele onderwerpen die nú spelen. Kortom een must voor iedere arboprofessional om deze dag bij te wonen!

Arbo Actualiteitendag
Datum: Dinsdag 30 november 2023
Tijdstip: 09:30 tot 17:15 uur
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Meer informatie: bekijk het programma