Grip op gedrag

Gedrag is een breed begrip. Het wordt beïnvloed door heel veel factoren. Lang niet iedereen realiseert zich dit. Het komt voor dat een bedrijf volkomen willekeurig met gedrag aan de slag gaat. Voor een succesvolle gedragsaanpak is eerst een zorgvuldige situaiteanalyse nodig. Met kennis van de theorieën en modellen over hoe gedrag tot stand komt.

Grip op gedrag


'Het belangrijkste is dat werkgever en werknemer zich van die gedragssystemen bewust zijn. Kennis is de eerste stap', Marc Nelissen.

Download de whitepaper

Lees meer over