Rol en taken van de preventiemedewerker

Wat zijn nu precies de taken van u als preventiemedewerker? U heeft als doel om ongevallen en verzuim te voorkomen. Dit betekent dat u al snel een rol gaat spelen bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, voorlichting. registratie en onderzoek van voorvallen. Als preventiemedewerker kunt u dus een groot aantal taken op uw bordje krijgen. Wel zo handig om die van tevoren goed met uw leidinggevende  af te stemmen. Deze whitepaper biedt u daarbij de helpende hand door mogelijke taken van preventiemedewerkers in kaart te brengen.

Rol en taken van de preventiemedewerker

Inhoud:

  • Risico-inventarisatie
  • Bedrijfsarts
  • Ondernemingsraad
  • Voorlichting
  • Managementsystemen
  • Ongevallen
  • Voorbeeld taakomschrijving preventiemedewerker

Download de whitepaper

Lees meer over