Van Arbofabels naar risicosturing

Werken is zelden 100% risicovrij. Volgens de Arbowet moeten organisaties dan ook periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren, de bekende RI&E. Dit is feitelijk een vorm van risicomanagement, met focus op arborisico's. Immers, volgens de ISO 31000 richtlijn voor risicomanagement is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Arborisico's zijn zo effecten van onzekerheid op arbodoelstellingen. Denk aan verzuim, gezondheid, welzijn en werkplezier.

Van Arbofabels naar risicosturing

Het denken over veiligheid en arborisico’s kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid:  de veiligheidsfabels. De zo ontstane risicoparadox kunnen we oplossen met risicogestuurd werken. Wat zijn die fabels en hoe stuurt u gericht op risico? Dit whitepaper zet u op het juiste pad.

Over:

  • Veiligheidsproblemen
  • De Risicoparadox
  • Risicosturing

Download de whitepaper

Lees meer over