Veiligheid & risicomanagement

Het gangbare risicomanagement moet om. Waarom en hoe vertelt Martin van Staveren in deze whitepaper. In de huidige dynamische en complexe wereld zouden we verwachten dat risicomanagement door iedereen en alle organisaties enthousiast wordt omarmd. Helaas, hoe anders is de realiteit in veel organisaties in sectoren als de financiële en verzekeringswereld, bouw- en infrasector, de energiesector en de gezondheidszorg. Het gangbare risicomanagement legt een te sterke nadruk op (schijn)-maakbaarheid en steeds meer bureaucratische controle. Dit werkt niet meer, de huidige (organisatie)wereld is hiervoor te complex.

Veiligheid & risicomanagement

Risicosturing of risicogestuurd werken is niets anders dan het toepassen van zes algemeen toepasbare risicostappen in de bestaande werk- en managementprocessen. Een integrale benadering voor alle aan elkaar gerelateerde risico’s die de organisatiedoelen bedreigen. U leest er meer over in deze whitepaper. Veel plezier bij het lezen!

Download de whitepaper

Lees meer over