artikel

10 vragen aan: Gert van der Laan

Geen categorie

Melding en registratie van beroepsziekten, kennisverspreiding over beroepsziekten en beoordeling van patienten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek.

 

Kennisverspreiding over beroepsziekten via publicaties en onze helpdesk. Verder zit ik in twee Europese werkgroepen, waardoor de internationale kennisuitwisseling beter gaat. En als hoofd van het Solvent Team zie ik patienten met een mogelijke OPS (‘schi ldersziekte’).

 

Een ziekte of aandoening, waarvan de oorzaak geheel of gedeeltelijk in het werk ligt. De meeste beroepsziekten staan op lijsten, zoals de Europese lijst van beroepsziekten; ook bestaan Registratierichtlijnen.

 

Als een ziekte in het nieuws komt, herkennen sommige mensen het klachtenpatroon en vrezen dat ook zij eraan lijden. Beroepsziekten volgen ook trends in arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld na toenemend gebruik van haarverzorgingsmiddelen ontstond een stijgende trend van kapperseczeem.

 

Beroepsziekten door lood, kwik en fosfor komen in West-Europa nauwelijks meer voor. Neem methylbromide, dat in Nederland verboden is. Via zeecontainers uit China, die ontsmet zijn met dit middel, veroorzaakt het nog vergiftigingen in ons land bij het lossen van deze containers.

 

Er bestaan grote verschillen, deels te verklaren door verschillende systemen van sociale zekerheid. Verder zie je een geografisch patroon: in Scandinavische landen zijn de klassieke beroepsziekten het eerst onder controle gekomen, in Zuid- en Oost-Europa valt nog veel te verbeteren.

 

Het zichtbaar maken van gezondheidsschade door werk is belangrijk voor de preventie. Als de patient niet meer wordt blootgesteld, kan verergering worden voorkomen. Meer algemeen: publiciteit rond OPS-patienten begin jaren negentig is de motivatie geweest voor maatregelen als het verbod op gebruik van oplosmiddelrijke verf en lijm binnenshuis.

 

Niet alle gevallen van beroepsziekten komen in de Nationale Beroepsziekte Registratie terecht. Redenen hiervoor zijn het niet melden, niet zien of niet herkennen van beroepsziekten. Veel mensen hebben geen bedrijfsarts.

 

Werknemers die wel een bedrijfsarts hebben, gaan in de regel eerder naar huisarts of medisch specialist en die hebben geen meldplicht.

 

Het al of niet melden van een beroepsziekte heeft geen juridische consequenties, dus die vrees is ongegrond. Bedrijven en werknemers hebben recht om te weten of de gezondheid door werk schade lijdt. Vervolgens moet dit via de melding van beroepsziekten meer algemeen bekend worden; dit is een maatschappelijk belang en een (Arbo) wettelijke verplichting.

 

Ik verwacht betere orientatie op nieuwe arbeidsrisico’s. Ondanks allerlei onderzoek vooraf kunnen toch onverwachte, ernstige bijwerkingen voorkomen. Dit geldt voor geneesmiddelen, maar ook voor nieuwe stoffen en technologieen. Zoals geneesmiddelenbewaking na toelating van geneesmiddelen (farmacovigilantie) goed georganiseerd is, zou ook signalering van nieuwe ongewenste bijwerkingen van werk geregeld moeten worden. Arbovigilantie kun je het noemen: scherp zijn op mogelijke nieuwe beroepsziekten. Niemand wil meer een tweede asbestdrama.

 

info: www.beroepsziekten.nl

 

Reageer op dit artikel