artikel

Aanpak RSI begint bij organisatorische risicofactoren

Geen categorie

Maar zelfs al zou zijn stelling kloppen, dan nog biedt zij geen direct handvat voor een ingrijpen. Het valt namelijk niet mee om iemand die onder constante druk staat ‘nee’ te leren zeggen. We praten dan immers over de verandering van iemands karakter.

 

Veel eenvoudiger is het om de blootstelling en de blootstellingsduur aan te passen. Van diverse organisatorische risicofactoren is namelijk bewezen dat ze tot RSI-klachten kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan gebrek aan pauzes, maar ook aan te weinig hersteltijd, hoge werkdruk, werk met hoge mentale eisen, gebrek aan ondersteuning, werken onder tijdsdruk, gebrek aan beweging en monotoon werk. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de aanpak van organisatorische risicofactoren vrucht afwerpt.

 

Aangepast werk leidt onder andere tot een halvering van de verzuimduur en een verdubbeling van de reintegratiekans.

 

1

 

De aanpak van RSI draait dus inderdaad om gedragsverandering.

 

Maar niet alleen het individu moet leren zijn werkzaamheden voldoende af te wisselen en belasting en herstel goed te doseren. Evengoed houdt de aanpak van RSI in dat de bezigheden anders moeten worden georganiseerd. De effectiviteit hiervan is bewezen. En het aardige is: deze aanpak is wel lastig, maar goedkoper dan individuele trainingen in ademhalings- of stresshantering.

 

Rapportage Gezondheidsraad over RSI, zie www.gezondheidsraad.nl/adviezen

 

Oratie Prof. Paulien Bongers, zie elders in dit nummer op pagina 26 en volgend.

 

SAMENVATTING

 

In een eerder artikel stelde Gert Contant dat RSI-klachten vaak een gevolg zijn van ongezond werkgedrag, veroorzaakt door een flinke prestatiedrang en grote ambities. De aanpak zou daarom bij de mens zelf moeten beginnen. Wie zich zelf kent, kan ongezond gedrag veranderen. Ron Roozendaal wijst er op dat deze stelling misschien tot op zekere hoogte kan kloppen, maar dat wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Hij ziet dan ook meer in het verminderen van organisatorische risicofactoren, zoals werk- en tijdsdruk en monotonie. Deze aanpak mag lastig zijn, maar is wel goedkoper dan individuele trainingen in ademhalings- of stresshantering. Maar in een reactie blijft Contant bij zijn stelling.

 

 

Reageer op dit artikel