artikel

Actueel

Geen categorie

Hoogleraar Arbeidsrecht Ad Geers is eind vorig jaar op zestigjarige leeftijd onverwacht overleden. Hij werd thuis onderaan de trap dood aangetroffen. Volgens een perswoordvoerder van de Universiteit van Maastricht is een hersenbloeding de vermoedelijke doodsoorzaak. Geers werd onder meer geroemd vanwege zijn uitgebreide kennis over arbeidsomstandigheden.

 

Hij was vanaf 1984 verbonden aan de faculteit Recht van de Maastrichtse Universiteit, sinds 1989 als hoogleraar Sociaal Recht. Geers was net met vervroegd pensioen, maar nog wel actief voor de universiteit. Hij vervulde, meestal namens de ondernemingsraad, diverse commissariaten. Onder meer bij DSM, ENCI Maastricht, de Koninklijke Mosa en de Koninklijke Sphinx.

 

Zijn collega’s omschrijven hem als wars van formaliteiten en een meester in de kunst om het nuttige met het aangename te verenigen. Onder het mom ‘gezelligheid kent geen faculteit’ deed hij zijn zaken bij voorkeur in een ‘eetcafe, liefst met een ster of twee’.

 

Geers was een graag geziene gast op symposia en congressen. Ook in ARBO werd hij veelvuldig geraadpleegd en graag geciteerd. Geers stond niet alleen bekend om zijn uitgebreide arbokennis, maar ook om zijn duidelijke en ongezouten mening. In een interview in ARBO 9 van vorig jaar veegde hij nog de vloer aan met de plannen van staatssecretaris Van Hoof om een onderscheid te maken in hoge en lage risico’s. Dat was een ‘potsierlijk plan’ dat al eens eerder werd verworpen, aldus de hoogleraar. Hij verdacht de bewindsman van ‘een lichte vorm van autisme’.

 

Bedrijven die explosieven opsporen, moeten een certificaat kunnen overleggen. Dit certificaat is drie jaar geldig. Personeel moet om de drie jaar een examen afleggen. Om dit mogelijk te maken wordt het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd, zo maakte het kabinet bekend. Sinds een paar jaar mogen gespecialiseerde particuliere bedrijven explosieven opsporen. Het ruimen is nog altijd exclusief voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdiensten van het ministerie van Defensie.

 

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van het nut en de noodzaak om oudere werknemers gemotiveerd te houden. Dat stelt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) na onderzoek onder 65 bedrijven. Maar bedrijven verwijzen vooral naar CAO-zaken als extra vakantiedagen en vrijstelling van nachtdiensten en gedeeltelijk of eerder pensioen. Dat is volgens de hogeschool niet genoeg voor een actief leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werkgevers zouden scholing moeten aanbieden en taken en competenties moeten aanpassen, aldus de HvA.

 

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven past niet of nauwelijks leeftijdsbewust personeelsbeleid toe. Volgens de hogeschool weten sommige bedrijven niet eens de leeftijdsverdeling binnen hun organisatie. Momenteel is 34 procent van de beroepsbevolking tussen de 45 en 64 jaar oud. Dit aantal is groeiende.

 

Philips wordt door 1 op de 43 Nederlanders genoemd als favoriete werkgever. Gevolgd door Shell, de politie, Rabobank, ABN Amro, KLM, ING, KPN, Microsoft en Unilever. Dat zegt de Intelligence Group die zich baseert op het continue Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek dat in 2005 onder 16.787 personen werd gehouden.

 

Succesvol en betrouwbaar zijn de deugden die het meest worden genoemd als het gaat om favoriete werkgevers. Geemancipeerd beleid wordt niet hoog aangeslagen, aldus de Intelligence Group.

 

Microsoft is nieuw in de top tien van de lijst die ook in 2004 werd samengesteld. Het Rijk daalde van een zesde naar een twaalfde plaats en Akzo Nobel zakte van een 16e naar een 48e plaats.

 

Philips wordt vernieuwend, stijlvol en origineel bevonden, Shell materialistisch, zelfverzekerd en onafhankelijk en de politie plichtsgetrouw, moedig en verantwoordelijk.

 

Professionele vuurwerkafstekers overschrijden zowel binnen als buiten de grens- en/of actiewaarden voor geluid uit de nieuwe Europese richtlijn. Dat blijkt uit werkplekmetingen die de branche zelf liet uitvoeren en aan de Arbeidsinspectie voorlegde. Volgens uitvoerend bureau To4see Consultancy zijn deze blootstellingsbeoordelingen uniek in de wereld.

 

In samenwerking met RPS Advies verrichtte To4see Consultancy de metingen aan een ‘worst case scenario’, waarbij de medewerkers zich op relatief korte afstand van het vuurwerk bevonden.

 

De piekniveaus bij buitenvuurwerk liggen tussen de 140 en 150 dB(C). De overschrijding hoeft niet per se te wijten te zijn aan het afsteken van vuurwerk. Omgevingslawaai kan volgens het uitvoerend bureau ook de oorzaak zijn.

 

De onderzoekers troffen hoge loodwaarden aan: rond of boven de 50 procent en een keer zelfs 179 procent van de MAC-waarde. Ze adviseren de vuurwerkbranche actie en regelen te nemen voor het handmatig ontbranden van buitenvuurwerk tijdens evenementen, waarbij het publiek op ruime afstand staat.

 

Dit advies geldt volgens To4see niet voor het elektronisch afsteken van vuurwerk bij dit soort evenementen en evenmin voor vuurwerk dat wordt ontbrand bij een kleine publieksafstand. Ook geldt het advies niet voor het zogenaamde theatervuurwerk dat binnen wordt ‘afgestoken’. De blootstelling aan lood werd daarbij voldoende beheerst.

 

De vuurwerkbranche lijkt zich de kritiek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) aan te trekken. Deze concludeerde in het inspectierapport ‘Vuurwerk meester’ onder meer dat afstekers van vuurwerk onvoldoende risicobesef hebben en nog te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Met de uitkomsten van To4see in de hand kan de branche nu beter maatregelen nemen ter bescherming van de medewerkers. De branche zag in het Arbeidsinspectierapport aanleiding actie te nemen en de risico’s te inventariseren door risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) voor geluid en gevaarlijke stoffen te maken.

 

Op www.psynip.nl vindt u de richtlijn Werk en psychische klachten. Deze is bedoeld voor psychologen die beroepsmatig te maken hebben met behandeling en begeleiding van clienten die weer aan het werk willen. De richtlijn is ook op te vragen via de afdeling Voorlichting & PR van het NIP. Tel: (020) 410 6222.

 

Delta Lloyd biedt haar eigen werknemers de mogelijkheid mee te doen aan ‘vroegdiagnostiek’. Dit is een geintegreerde gezondheidscheck om belangrijke en veelvoorkomende ziekteprocessen zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes eerder te signaleren en zo vroegtijdige behandeling mogelijk te maken. De gezondheidscheck is ontwikkeld door het Amsterdamse NIPED-instituut. De check en het daaraan gekoppelde PreventieKompas worden uitgevoerd door KeurCompany van ArboNed.

 

Deze maand start ook een grootschalige proef met klanten van de verzekeraar. Hierbij zijn rond de tweeduizend werknemers betrokken.

 

Het PreventieKompas is een jaarlijkse gezondheidscheck voor Nederlanders die hun gezondheid op peil willen houden. Het bestaat uit een digitale vragenlijst, een lichamelijk onderzoek en een laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. De gegevens worden door de centrale NIPED-computer geanalyseerd en in een persoonlijk GezondheidsPaspoort vertaald. De nieuwe geintegreerde aanpak richt zich op de genoemde aandoeningen, maar ook op stressklachten en depressie. Volgens directeur C.K. van Kalken van NIPED heeft inmiddels ook ABN Amro belangstelling getoond. ‘Ik ben kankerspecialist, maar of het nou over kanker, diabetes, vaatziekten of zelfs werkstress gaat, we moeten er op tijd bij zijn. Grote bedrijven kunnen een motor zijn die zorgt dat we ziekten snel opsporen. Arbodiensten reageren hier heel positief en enthousiast op.’

 

De checks worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. ‘De werknemer vult een internetvragenlijst in, vervolgens doet hij of een andere medewerker van KeurCompany het onderzoek in een van onze checkpoints en dan wordt een advies uitgebracht en de leefstijl van de werknemer onder de loep genomen. Groot voordeel voor bedrijven is uiteraard dat werknemers minder snel en lang uitvallen en dat ze een goede naam krijgen of houden als werkgever.’

 

Als de proef slaagt, neemt de verzekeraar, waar ook Ohra onder valt, de systematiek op in collectieve contracten die met bedrijven zijn afgesloten. Daarna zijn individueel verzekerden aan de beurt.

 

Grote, goed geleide en wereldwijd actieve bedrijven zorgen voor een betere en gelukkigere verhouding tussen werk en de privesituatie. Dat beweert het Centre for Economic Performance (CEP) in de publicatie ‘Work-Life Balance, Management Practices and Productivity’. Het geheim van deze bedrijven is dat ze het personeel slimmer laten werken, en niet harder, aldus CEP. CEP kwam tot die conclusie op basis van onderzoek onder meer dan zevenhonderd bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten.

 

Goed people management, zoals het koesteren van talent, belonen en het behouden van goed presterend personeel, het bieden van opleidingen, trainingen en kansen gaan vaak samen met goede prestaties en een goede balans tussen werk en prive, zo vond CEP.

 

Ook het aantal vrouwen in managementfuncties is van invloed. Bedrijven met veel vrouwen in managementfuncties worden goed geleid en presteren ook goed, aldus CEP. En dit terwijl het aantal werkuren niet hoger ligt dan bij slecht geleide bedrijven, aldus CEP.

 

De vlieger gaat niet op dat scherpe competitie en globalisering slecht zijn voor de verhouding tussen werk en priveleven en dus tot veel meer werkuren leiden. CEP-onderzoeker Nick Bloom zegt dat het ‘simpelweg niet waar is dat globalisering een ramp is voor de werknemers’. Volgens zijn co-auteur John van Reenen is een goede werk-priveverhouding iets wat goed gerunde bedrijven als een vanzelfsprekendheid ervaren. ‘Om ze te behouden, moeten ze hun werknemers goed behandelen. Als die bedrijven dat niet doen, worden de werknemers weggeplukt door de concurrent.’

 

Meer informatie Nick Bloom, n.bloom@lse.ac.uk; t.kretschmer@lse.ac.uk; j.vanreenen@lse.ac.uk).

 

Onder het motto ‘Gezond design is veel waard’ houdt Senter Novem op 14 februari in het Eindhovense Evoluon een netwerkbijeenkomst voor producenten, ingenieurs, ontwerpers en ergonomen die moeten brainstormen over design arbo-instrumenten.

 

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Subsidieregeling Preventie en Arbeidsuitval (SPA) die financiele steun garandeert voor het ontwikkelen van arbovriendelijke, mensgerichte hulpmiddelen. Volgens SenterNovem ontstaan op de werkvloer vaak ideeen voor handige producten en gereedschap, die het werk minder zwaar moeten maken. Aan het ontwerpen van dit soort ogenschijnlijk industriele producten als ‘tractorwielwisselaars’, ‘buxusboomknippers’, en ‘omstapelmanipulator’ komt zelden een ontwerper te pas. Terwijl deze een grote rol kan spelen in de uitwerking van dit soort ideeen. Daarom worden op de bijeenkomst producenten, ingenieurs, ontwerpers en ergonomen met elkaar in contact gebracht om onderling ideeen uit te wisselen. Bovendien is er een tentoonstelling van eerder met hulp van de SPA ontwikkelde producten. Naast thematische inleidingen zijn er interactieve ‘hands-on’ workshops Van engineering naar design. En veel tijd om – met de deelnemerslijst in de hand – te netwerken, aldus SenterNovem.

 

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft besloten dat er een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure komt voor de aanschaf van veiligheidsvesten voor de politie. De aanbestedingsprocedure eerder dit jaar heeft geen vest opgeleverd dat zowel voldoende bescherming biedt als comfortabel genoeg zit.

 

Al voor de eerste aanbestedingsprocedure stond vast dat de vesten bescherming moesten bieden tegen kogels en messteken. Maar ook draagcomfort en bewegingsvrijheid waren belangrijk. De voorkeur ging uit naar vesten die ook bescherming bieden tegen injectienaalden. Maar naaldwerendheid maakt vesten veel minder comfortabel. In de tweede aanbestedingsprocedure blijft de wens van naaldwerendheid weliswaar gehandhaafd, maar de veiligheid en het draagcomfort staan voorop.

 

Een op de vijf Nederlandse managers verwacht in 2006 meer over te werken dan de 45 uur die ze naar eigen zeggen nu al extra achter hun bureau doorbrengen. Dat concludeert Ormit in de nieuwste Carriere Barometer, het kwartaalonderzoek van het bedrijf naar ontwikkelingen op het gebied van carriereontwikkeling, competenties en leiderschap. Het onderzoek werd door Interview NSS onder ruim vierhonderd leidinggevenden gehouden. Interview NSS concludeerde bovendien dat bijna veertig procent van de leidinggevenden in Nederland geen beoordelingsgesprekken voert. Naast het vele overwerk lukt het de leidinggevenden volgens Ormit ook niet om de vakantiedagen op te maken. Gemiddeld houden managers elf dagen over; in 2005 hield zelfs een op de vijf meer dan twintig dagen over. Van de ondervraagden is het merendeel (tachtig procent) van mening dat overwerk bij de functie hoort. Van het overwerk wordt ruim zestig procent niet uitbetaald. Uit de Carriere Barometer blijkt verder dat ruim eenderde (38 procent) van de leidinggevenden geen eindejaarsbeoordelingsgesprek voert of zelf beoordeeld wordt. Binnen de overheidssector is dit zelfs 57 procent. Ormit is gespecialiseerd in management development. De carrierebarometer bestaat sinds december 2005.

 

Met de onlangs geintroduceerde Leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wil de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) ‘een krachtige impuls geven aan preventieve gezondheidsprogramma’s in bedrijven’.

 

Volgens de NVAB is PMO een nieuw begrip in de bedrijfsgezondheidszorg en de opvolger van het Periodiek Arbeids Geneeskundige Onderzoek (PAGO). De NVAB stelt dat de aandacht voor PAGO jarenlang tanende was, zowel bij bedrijfsartsen als bij werkgevers en werknemers. De belangrijkste vernieuwingen in de PMO zijn dat het volgens de NVAB nu meer een coproductie is tussen het bedrijf en de bedrijfsarts. PMO richt zich ook meer dan de PAGO op interventies die nodig zijn naar aanleiding van het onderzoek. Bovendien is er volgens de bedrijfsartsen voor het eerst systematisch aandacht voor de levensstijl van werknemers. De verplichte keuringen die de werknemers ondergaan, kunnen ook worden opgenomen in de PMO.

 

De leidraad is in boekvorm en op internet gepubliceerd. Leden van de NVAB krijgen de PMO automatisch toegezonden. Niet-leden kunnen de PMO bestellen via 030-284 57 50 of kwaliteitsbureau@nvab-online.nl of downloaden via www.nvab-online.nl.

 

NEN, het centrum van normalisatie, heeft een nieuwe Europese norm gepubliceerd die de risico’s van zichtbare of infrarode straling voor werknemers helpt meten. De norm helpt beoordelen of blootgestelde personen kans lopen op beschadiging van oog of huid. Volgens NEN is op elke werkplek wel een apparaat dat zichtbare of infrarode straling uitzendt. Zo leveren lampen normaal gesproken geen problemen op. Maar sommige zeer sterke of speciale lampen kunnen schade aanrichten, aldus het normalisatiecentrum. Dit geldt bijvoorbeeld voor lampen die gebruikt worden in kassen, bij bepaalde medische toepassingen en voor nachtzicht. Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zijn de risico’s het grootst, omdat de werkafstanden dan kleiner zijn of omdat de behuizingen van lampen worden geopend. Ditzelfde geldt voor industriele toepassingen waar fotochemische of fotothermische processen plaatsvinden, zoals in industriele ovens of tijdens glasblazen. De nieuwe norm kent een praktische checklist met aandachtspunten tijdens het meten van de straling. Ook bevat de norm een overzicht van verschillende meetmethoden en de voor- en nadelen hiervan.

 

NEN heeft ook een norm uitgebracht die beschrijft hoe producenten kunnen testen of een bepaald type helm bescherming biedt tegen vallende voorwerpen, tikken met scherpe voorwerpen bij allerlei temperatuursextremen, maar ook tegen elektrische schokken en rondvliegende druppels gesmolten metaal. Deze norm is bedoeld voor producenten van helmen. Kopers van dergelijke helmen doen er volgens NEN goed aan na te gaan of de producent de norm heeft gehanteerd.

 

MISSERTJE

 

In ARBO 2 spraken we op bladzijde 9 onderaan over twee nieuwe NEN-normen, zonder de betreffende normnummers erbij te vermelden. Het ging allereerst om het tweede deel van de NEN-EN 14255-2 – ‘Meting en beoordeling van blootstelling van personen aan incoherente optische straling’. De andere norm was de NEN-EN 14052:2005 en – ‘Industriele helmen met een hoog beschermingsniveau.’ Dat u het weet.

 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS-regeling) ook openstellen voor werknemers die door het werken met asbest de ziekte asbestose hebben gekregen. Dat staat in een evaluatie van de regeling die staatssecretaris Van Hoof van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot nu toe komen alleen mensen met mesothelioom voor de TAS-regeling in aanmerking. Voorwaarde voor uitbreiding van de regeling is wel dat alle betrokken partijen als werkgevers, werknemers, asbestslachtoffers, verzekeraars en de overheid het hierover eens worden. Dat is volgens SZW nog niet het geval. Van Hoof noemt het ‘teleurstellend’ dat deze partijen nog niet op een lijn zitten.

 

De TAS-regeling is volgens het departement een succes. Voor invoering van de regeling drie jaar geleden, overleed negentig procent van de asbestslachtoffers voordat een schadevergoeding werd uitgekeerd. Nu krijgt meer dan negentig procent een uitkering tijdens het leven. SZW wil dat slachtoffers sneller geholpen worden en dat er betere manieren komen om aansprakelijke werkgevers uit het verleden op te sporen, zodat meer kosten kunnen worden verhaald op de verantwoordelijke werkgevers.

 

De TAS-regeling is bedoeld voor werknemers die als gevolg van het werken met asbest, lijden aan de asbestziekte mesothelioom, en hun huisgenoten. Omdat de juridische strijd om een schadevergoeding te krijgen vaak erg lang duurt, overlijden veel slachtoffers voor de rechter uitspraak doet. Soms is de werkgever niet meer te vinden of failliet. Slachtoffers komen sinds drie jaar in aanmerking voor een voorschot van ongeveer 16.500 euro. De Sociale Verzekeringsbank schiet het geld namens de overheid voor en probeert het later te verhalen op een aansprakelijke werkgever. Als er niets verhaald kan worden, dan hoeft het voorschot niet te worden terugbetaald, maar wordt het een eenmalige uitkering aan het slachtoffer.

 

De regeling werd onderzocht door Onderzoeksbureau Research voor Beleid. Niet alleen krijgt meer dan negentig procent van de slachtoffers de tegemoetkoming nu bij leven, aldus het bureau, meer dan veertig procent van de verstrekte voorschotten wordt teruggehaald bij aansprakelijke werkgevers.

 

De regeling geldt niet voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn geworden door asbest uit het milieu, bijvoorbeeld door asbestdeeltjes in fietspaden. Maar staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft de Tweede Kamer laten weten dat er ook voor deze slachtoffers aan een landelijke regeling wordt gewerkt.

 

Door werkgerelateerde asbestblootstelling sterven jaarlijks honderdduizend mensen, beweert de International Labour Organization (ILO) op de website www.ilo.org. Jukka Takala, directeur van het ILO Infocus Programme SafeWork, voorspelt op de site bovendien dat de komende vijf jaar kanker als gevolg van blootstelling aan asbest minstens vijftienduizend Japanners het leven gaat kosten en tot honderdduizend Fransen de komende twintig tot vijfentwintig jaar. Takala baseert zich op gegevens uit een rapport van het Franse parlement en het Japanse ministerie van Milieu.

 

Alexander Rinnooy Kan is benoemd tot kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Het gaat om een benoeming van 1 augustus 2006 tot en met 31 maart 2008. Rinnooy Kan is sinds 1996 lid van de raad van bestuur van ING Groep. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO en later VNO-NCW.

 

Bij de negentig sociale werkplaatsen in ons land komt de Arbeidsinspectie deze maanden opnieuw de arbeidsomstandigheden controleren. Dit omdat een eerdere inspectie duidelijk maakte dat in de werkplaatsen te weinig toezicht was op het werken met gevaarlijke machines. Bovendien schortte het ook aan de veiligheid van de machines zelf. In de sector werken 95.000 mensen. Bijna de helft is lichamelijk gehandicapt, eenderde verstandelijk. De controles eindigen in april.

 

De evenementenbranche wil normen om de veiligheid van personeel en publiek te waarborgen. Verschillende belanghebbende partijen uit de branche zijn hiervoor rond de tafel gaan zitten.

 

Het project richt zich op locaties die zijn ingericht voor een kortlopend evenement, varierend van enkele dagen tot enkele weken. Het is de bedoeling dat er leesbare en bruikbare documenten komen die ruimte bieden aan flexibiliteit. De documenten moeten aansluiten op elkaar en op bestaande normen en regels. Ook moeten zij de effectiviteit en efficiency bevorderen.

 

Van de Individuele Reintegratieovereenkomst (IRO) maakten vorig jaar naar schatting twintigduizend werklozen en arbeidsgehandicapten gebruik. Dat becijferde de Raad voor Werk en Inkomen (RWI).

 

In 2004 werd nog nauwelijks gebruikgemaakt van een IRO. Met een IRO heeft de werkzoekende meer vrijheid om zelf de inhoud van het reintegratietraject te bepalen. Het valt de RWI op dat niet alleen hoogopgeleide clienten van UWV gebruikmaken van de IRO, maar dat een aanzienlijk deel van de aanvragers laagopgeleid is.

 

De wettelijke dekking van de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, is toereikend. Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst. Dat schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

 

Jaarlijks gaan er bijna 47.000 gezonde levensjaren verloren door het werken met gevaarlijke stoffen. Ongeveer 1850 mensen sterven ieder jaar door dezelfde oorzaak.

 

Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een onafhankelijk onderzoek.

 

In een op de drie bedrijven wordt veel en vaak met gevaarlijke stoffen gewerkt. Het RIVM onderzocht wat de gevolgen voor de gezondheid zijn en rekent de schade om in het aantal gezonde levensjaren dat mensen door ziekte verliezen. Door schaarse gegevens houden de onderzoekers wel een grote slag om de arm.

 

Astma en andere chronische aandoeningen aan de luchtwegen, asbestziekten en longkanker maken volgens het RIVM de meeste slachtoffers.

 

Vakbond CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met de eis dat op het werk gemediteerd kan worden. Volgens de vakcentrale moeten werknemers de mogelijkheid krijgen in een stilteplek te mediteren op het werk. Eerste afspraken vorig jaar met het Kadaster, de organisatie die onder meer huizen en schepen registreert, zijn volgens bestuurder L. Smits van de CNV/bond Publieke Zaak succesvol gebleken. De medewerkers hebben volgens Smits recht op een scholingsvergoeding als ze een meditatietraining volgen.

 

In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde Smits dat binnen het CNV veel discussie is gevoerd over meditatie. ‘Meditatie moet een beetje uit de zweverige hoek worden gehaald. Wij kiezen voor een zakelijke benadering. Het is een vorm van een moderne arbeidsvoorwaarde. Het heeft ook niet per se iets te maken met geloof, wat nogal eens wordt gedacht. Een stiltekamer kan natuurlijk wel net zo goed voor religie dienen’, zo tekende het ANP op uit zijn mond.

 

Dat moet de religieuze organisatie Bedrijfsbidstonden, die bidden op de werkplek stimuleert, als muziek in de oren klinken. Op haar internetsite concludeert de organisatie tevreden dat het aantal christenen dat ook in hun werksituatie concreet gestalte wil geven aan het geloof, toeneemt. Het aantal geregistreerde bedrijfsbidstonden steeg het afgelopen jaar met tien ten opzichte van 2004. Volgens de organisatie wordt in ruim tweehonderd bedrijven in Nederland op en voor het werk gebeden.

 

Volgens CNV-bestuurder Smits draagt meditatie bij aan persoonlijke ontwikkeling en daardoor ook aan goede resultaten op het werk.

 

De Arbeidsinspectie gaat vanaf komende maand controles uitvoeren bij alle zestien openbaarvervoersbedrijven. De vraag is of die hun medewerkers voldoende beschermen tegen agressief gedrag van klanten. In 2004 heeft namelijk zo’n zestig procent van het rijdend personeel in trein, bus, tram en metro een of meer incidenten meegemaakt.

 

De Arbeidsinspectie bekijkt of de werkgever voorzorgsmaatregelen heeft genomen als camerabewaking, afscherming van de werknemer, en alarmeringssystemen. Verder moet personeel trainingen hebben gevolgd in het omgaan met agressie. Als er toch sprake is van een incident, is opvang van werknemer onontbeerlijk. De werkgever moet professionele nazorg ter beschikking stellen. De inspecteurs zullen gesprekken voeren met werknemers om te bezien of de maatregelen van de werkgever effect hebben. Welke maatregelen worden volgens hen toegepast?

 

Reageer op dit artikel