artikel

Arbeidstijden

Geen categorie

De beste bron voor de belangrijkste informatie over arbeidstijden is de site van het ministerie dat het allemaal heeft geregeld: Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier is een compleet dossier te vinden met informatie voor werkgevers en werknemers. Op het werknemersdeel worden de standaardregeling voor volwassenen en de overlegregeling voor jongeren onder achttien jaar overzichtelijk toegelicht. Waar regels zijn, zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Die komen allemaal aan bod, evenals de branches waar deze uitzonderingen voor gelden. De consignatieregeling, een duur woord voor de tijd waarin iemand niet werkt maar wel beschikbaar moet zijn, wordt ook uitgelegd. Op het deel voor de werkgever wordt dezelfde informatie op een iets andere wijze gepresenteerd. Voor de vervoerssectoren, het wegvervoer en de zorg gelden enkele andere regels. Hiervoor zijn aparte informatiepagina’s opgesteld. Op 1 april 2007 wordt de wet gewijzigd. Dan vervallen onder andere de standaard- en overlegregeling. Dit en nog veel meer wijzigingen in de Arbeidstijdenwet worden op de site uitgebreid toegelicht.

 

 

De site van SZW is uitgebreid en goed te lezen. Is er toch nog iets niet helemaal duidelijk, kijk dan eens op de site van Postbus 51. Deze mensen hebben zich gespecialiseerd in het overbrengen van moeilijke (politieke) boodschappen aan een groot publiek. Het is even zoeken, maar dan krijg je ook wel wat. Naast wat je op deze site mag verwachten, zoals wat is de Arbeidstij denwet en wat gaat er veranderen, worden ook vragen beantwoord over de relatie met de cao, of de werkgever zomaar de werktijden kan veranderen en of er behalve de werktij den nog meer wordt geregeld in de Arbeidstij denwet. Het begrip consignatie komt op deze site ook weer aan de orde. Op de site is ook voor een onbedoelde komische noot gezorgd: op iedere pagina staat een knopje waarmee een ingeblikte mevrouw kan worden opgeroepen, die met verkeerde klemtonen, vreemde wisselingen in toonhoogte en met onverwachte zinseinden de tekst kan voorlezen. Misschien een tip voor de volgende troonrede?

 

 

Zijn er na het lezen van de eerdergenoemde sites nog vragen? Kijk dan eens op de FAQ Arbeidstijden van de FNV. Op deze saaie site worden alle regeltjes per leeftijdsgroep nog eens zeer beknopt weergegeven. Erg goed leesbaar is het allemaal niet, maar omdat alle informatie op een scherm bij elkaar staat zonder lappen tekst ertussen, kan deze site goed gebruikt worden om even snel de normen terug te zoeken. De pagina’s over arbeidstijden maken deel uit van een veel grotere site met veel gestelde vragen over uiteenlopende onderwerpen die iets met werk te maken hebben. De site kan daarom ook prima worden gebruikt om informatie te vinden over bijvoorbeeld de temperatuur in werkruimten, deeltijdwerk, overwerk, seksuele intimidatie, thuiswerk, verboden werkzaamheden en ziekte. Helaas ontbreekt op alle pagina’s de plaatsingsdatum van de teksten. Zo is moeilijk te achterhalen of de aangeboden informatie actueel is.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubriek Arbeidstijden in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel