artikel

ARBOCONVENANTEN

Geen categorie

Vorig jaar 9 december hebben vertegenwoordigers van werkgevers-, werknemers en het ministerie van SZW een Arboplusconvenant ondertekend voor de grafi-mediabranche. Het Arboplusconvenant bevat aanvullende afspraken bij het al in oktober 2001 ondertekende arboconvenant ‘1e fase’. De afspraken zijn met name gericht op de reintegratie van arbeidsongeschikte werknemers uit de WAO. Het convenant loopt tot 9 december 2006.

 

Negen december was ook de dag dat de zorgverzekeraars een arboconvenant afsloten. Hierin zijn specifiek afspraken opgenomen over het terugdringen van RSI en de werkdruk en over de bevordering van de vroege reintegratie van werknemers. Het convenant eindigt op 31 december 2006.

 

Tussen nu en 31 december 2006 gaan werkgevers in de ‘Jeugdhulpverlening’ maatregelen nemen om de werkdruk en werkstress, de fysieke belasting en het ziekteverzuim van de werknemers in de branche terug te brengen. Daarnaast is het de bedoeling dat zij de blootstelling aan agressie en onveiligheid gaan verminderen en vroegtijdige reintegratie van zieke werknemers gaan bevorderen.

 

Ook de werkgevers in de welzijnssector steken de handen uit de mouwen om de blootstelling van hun werknemers aan werkdruk, stress, agressie en onveiligheid terug te dringen. Daarnaast gaan zij ook maatregelen nemen om het ziekteverzuim tegen te gaan en om de reintegratie van zieke werknemers te bevorderen. Het is de bedoeling dat het convenant vrucht afwerpt voor het eind 2006 afloopt.

 

Als derde sector in de metaal heeft de zogeheten ‘mobiliteitsbranche’ een arboconvenant afgesloten. Autodealers, schadeherstelbedrijven, tankstations, fietsverkopers en andere bedrijven uit de sector hebben hierin afgesproken om de fysieke en psychische belasting van de werknemers te verminderen.

 

Daarbovenop gaan autoschadeherstellers maatregelen nemen tegen schadelijk geluid, terwijl de carrosserienieuwbouw de blootstelling aan oplosmiddelen zal aanpakken. Het convenant eindigt uiterlijk 1 juli 2006.

 

De laatste dag van het afgelopen jaar was ook de laatste dag van het arboconvenant voor universitair medische centra en academische ziekenhuizen. Reden voor de sector om nieuwe afspraken te maken over het terugdringen van ziekteverzuim en vermindering van de blootstelling aan fysieke en psychische belasting.

 

Ook gaan de ziekenhuizen zich inspannen om meer werkplekken beschikbaar te stellen aan reintegrerende werknemers. Het zogenoemde arboplusconvenant loopt tot 31 december 2006.

 

Het is alweer twee zomers geleden dat het arboconvenant voor de agrarische sector werd afgesloten.

 

Toen namen de partijen zich voor om de fysieke en psychische belasting van werknemers in de sector terug te dringen en om vroegtijdig met de reintegratie te beginnen. Anderhalf jaar na de ondertekening van het convenant vinden de partijen het nodig om aanvullende afspraken te maken, omdat ‘nog steeds een groot aantal ondernemers en werknemers langdurig arbeidsongeschikt is’, aldus de betrokkenen.

 

Het 22 januari ondertekende arboconvenant tweede fase bevat afspraken voor een intensievere reintegratie. Het loopt tot 1 maart 2007.

 

De complete tekst van de convenanten is opgenomen op www.arbo.nl, onder convenanten.

 

Reageer op dit artikel