artikel

ATEX 95 en 137

Geen categorie

De ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG) is de opvolger van de ATEX 118 richtlijn. Zij dient om werknemers een hogere graad van bescherming van veiligheid en gezondheid te geven. De richtlijn is gericht op werkgevers en brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. Of een bepaald bedrijf onder de richtlijn valt, kan worden afgeleid aan de hand van de aanwezige hoeveelheid brandbaar gas, vloeistof of vaste stof (als geformuleerd in de gevarenzonerichtlijn NPR-7910).

 

De invoering van de ATEX 137 legt werkgevers voor projecten die gestart zijn voor 30 juni 2003 en daarna in gebruik worden genomen, het volgende op:

 

de werkgever moet een explosieveiligheidsdocument opstellen;

 

de werkgever moet de algehele RI&E aanvullen met een RI&E voor de explosieveiligheid;

 

de werkgever is verplicht om gebruik te maken van ATEX 95-gecertificeerde apparaten en

 

beveiligingssystemen voor de installaties (zowel voor elektrische als mechanische apparatuur).

 

Ook voor bestaande installaties moet de werkgever een explosieveiligheidsdocument opstellen en een RI&E voor de explosieveiligheid uitvoeren. Voor dergelijke installaties geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2006 om alle mogelijke ontstekingsbronnen aan de eisen van de ATEX 95 te laten voldoen.

 

Het explosieveiligheidsdocument voor een nieuwe installatie bestaat minimaal uit een gevarenzoneindeling met een bijbehorende afleiding en uit een inventarisatie van alle mogelijke ontstekingsbronnen plus de genomen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de werknemer1.

 

Voor een bestaande installatie moet de werkgever het document aanvullen met een toetsing van alle ontstekingsbronnen aan de ATEX 95 richtlijn.

 

1 Zie ‘Sinds 30 juni 2003 zijn de nieuwe ATEX explosieveiligheidsrichtlijnen

 

van kracht’, CE-nieuws, juni 2003, voor een uitgebreide

 

uiteenzetting over de opzet van een explosieveiligheidsdocument.

 

Reageer op dit artikel