artikel

Beroepsziekten

Geen categorie

Het kenniscentrum over dit onderwerp is het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), onderdeel van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het centrum fungeert als kennisinstituut voor arboprofessionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers. De informatie op de wat saaie site is voor een vaste gebruiker wellicht eenvoudig te bereiken, voor een incidentele of nieuwe bezoeker is het een flinke opgave om de weg te vinden. Gelukkig biedt de sitemap hier redding. De bedrijfsarts moet een (vermoede) beroepsziekte melden bij het NCvB, en dat kan via de site. Om te voorkomen dat grappenmakers de database vervuilen, moeten de bedrijfsartsen zich eerst buiten de site om registreren. Het NCvB gebruikt de meldingen voor statistisch onderzoek. Zo weten we dat de meeste beroepsziekten zijn geregistreerd bij mannen ouder dan veertig jaar die voor een groot deel werkzaam zijn in de bouwnijverheid en dat de beroepsziekten vooral aan het licht komen tijdens een periodiek onderzoek of bij ziekteverzuim. Verder is er op de site informatie te vinden over diagnostiek, arbozorg en risicofactoren. Al deze informatie is ook weer per branche terug te vinden. Bij uitgeverijen zijn de meest voorkomende beroepsziekten RSI en klachten aan nek, schouder en ellebogen, zo blijkt. Maar dat voelde ik al een beetje aankomen.

 

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Op de site van het RIVM is een onderdeel Nationaal Kompas Volksgezondheid ingericht. Het onderwerp beroepsziekten is hier slechts een klein deel van de informatie over ziekten en aandoeningen, waarvan de meeste overigens niets met arbeid te maken hebben. De samenvatting ter grootte van een scherm geeft een beknopt overzicht over het onderwerp met de belangrijkste punten op een rij. Uitgebreider is de beschrijving over wat beroepsziekten precies zijn, hoe vaak ze voorkomen, in welke bedrijfstakken ze vooral voorkomen en welke trends zich voordoen. De betrouwbaarheid van die informatie is nogal twijfelachtig, omdat in de samenvatting wordt gemeld dat er sprake is van een grote onderrapportage van beroepsziekten. Als je wilt weten hoe je een beroepsziekte kunt voorkomen, lees dan eens de teksten over de factoren die het ontstaan van een beroepsziekte beinvloeden en over de preventie van beroepsziekten. Bij het thema staan verder verwijzingen naar gerelateerde onderwerpen als arbeid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en preventie op de werkplek.

 

 

Een site waar je hopelijk nooit hoeft te zijn voor eigen gebruik is die van Arboclaim. Arbo-adviseurs kunnen een medewerker die een beroepsziekte heeft opgelopen, wijzen op het bestaan van de site. De eigenaars van de site claimen een maximale schadeloosstelling wanneer iemand een beroepsziekte heeft opgelopen. Ze begeleiden het slachtoffer bij het claimen van letselschade ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Op de site wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een dergelijke omstandigheid en welke schade de werkgever dan moet vergoeden. Het bedrijf levert deskundige juridische bijstand tijdens het hele traject en gebruikt daarvoor de kennis van advocaten, juristen, medisch adviseurs en een actuarieel bureau voor schadeberekeningen. Het werkt alleen voor slachtoffers en heeft dus geen belangen ‘aan de andere kant’. Als je de kassa nu hoort rinkelen, dan is er op de site nog een geruststellende mededeling. Als de zaak een redelijke kans van slagen heeft, kan een ‘no cure no pay’-overeenkomst worden gesloten. Dan wordt het slachtoffer er in ieder geval financieel niet slechter van. En dat is een hele geruststelling als je al ziek bent geworden van je werk! Zijn er nog twijfels? Een aantal praktijkvoorbeelden brengt je dan misschien op andere gedachten.

 

 

Reageer op dit artikel