artikel

Bezwijk niet onder de last

Geen categorie

Een bankwerker krijgt opdracht om op de shovelbak van een graafmachine een versterkingskap aan te brengen. Hij plaatst een hefmagneet op een reeds gezette plaat en hijst, via de knop op het bedieningspaneel, de plaat omhoog. Bij een hijshoogte van 0,10 meter stopt hij met hijsen. Hij schopt tegen de plaat om zeker te stellen dat de hefmagneet deze voldoende vasthoudt. Daarna hijst hij de plaat tot een hoogte van ongeveer 1,5 meter, om met de kraan over een wagen heen te kunnen rijden. Hij viert de last en loopt eromheen om de plaat een kwart slag te kunnen draaien. Op dat moment valt de last van de hefmagneet op de halvloer en op de linkervoet van het slachtoffer. In het ziekenhuis blijken van drie tenen, waaronder de grote teen, de zenuwen en bloedvaten te zijn doorgesneden. De drie tenen moeten worden geamputeerd. Het slachtoffer verklaart dat hij tijdens het ongeval veiligheidsschoenen droeg. Mogelijk is de stalen neus daarvan naar achteren gekanteld.

 

De last is uit de permanente hefmagneet gevallen. Vermoedelijk is de directe aanleiding een schok tijdens het vieren en sturen van de last. Door de late melding van het ongeval is niet meer vast te stellen waardoor de kleefkracht onvoldoende was. Mogelijke oorzaken zijn:

 

 

een defect aan de hefmagneet;

 

– een niet gelijke vorm van de zool van de hefmagneet en de gezette plaat;

 

– een afpeleffect veroorzaakt door het doorbuigen van de plaat;

 

– het niet exact in het midden van de plaat plaatsen van de magneetzool;

 

– vuil op het contactvlak van de last en/of de onderkant van de magneet.

 

De meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeval is de aanwezigheid van wat gruis tussen de contactvlakken.

 

Men kan materialen hijsen door de last aan te slaan, dus te verbinden, aan de kraanhaak. Hiervoor zijn stroppen, hijskettingen of hijsbanden te gebruiken. Met vacuumhefapparatuur en hefmagneten is er geen vaste verbinding. Voor de benodigde kleefkracht is men afhankelijk van voldoende vacuum en voldoende houdkracht van de magneet. Bij het hijsen van lasten mag men nooit onder de last komen. Dit geldt des te meer bij het gebruik van een hefmagneet. Het sturen van de plaat moet op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door het gebruik van stuurlijnen. Is dit niet mogelijk, kies dan voor ander hijsgereedschap.

 

Dit ongeval was te voorkomen geweest. De Arbeidsinspectie zegde een boeterapport aan op basis van vermoedelijke overtreding van artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Door het ongeval pas drie maanden na dato te melden, bemoeilijkte het bedrijf bovendien het onderzoek. Wegens deze late melding legde de AI ook artikel 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet ten laste.

 

Reageer op dit artikel