artikel

Bhv en de bedrijfsvoering

Geen categorie

Aan de bhv zijn wettelijke eisen gesteld. Doel van die eisen is de veiligheid van personeel en aanwezige derden waarborgen. De invulling van een bhv-organisatie is dan ook vaak alleen daarop gericht. Voor het presteren van een bhv-organisatie ten behoeve van de bedrijfscontinuiteit bestaan geen wettelijke eisen. Vanuit het oogpunt van de wetgever is dat een keus van de ondernemer. Er is hier een directe parallel te trekken met de bouwregelgeving voor brandveiligheid: voor de wetgever is het alleen zaak dat de aanwezigen kunnen vluchten. Wie wil voorkomen dat zijn bedrijf afbrandt, moet daar zelf in investeren. De consequentie is dat bij veel bedrijven de verplichte bhv-organisatie helemaal los staat van de vrijwillig opgerichte bedrijfsnoodorganisatie. Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit is dit niet optimaal. Het ligt voor de hand om het bhv-personeel in te zetten als kern van een flexibele bedrijfsnoodorganisatie. Dat is tegelijkertijd motiverend voor de bhv’ers en kosteneffectief voor het bedrijf.

 

Bij het gedifferentieerd reguleren van de bedrijfshulpverlening verliest een onderneming snel het overzicht of men nog voldoet aan de gestelde eisen. Een bekend gezegde binnen het crisismanagement luidt: ‘Before the emergency nobody cares. During the emergency nobody knows. After the emergency everyone’s an expert’. Vrij vertaald: ligt de boel eenmaal in de as, dan weet iedereen hoe je een brand moet blussen. Het is dus zaak om een versnipperde en ineffectieve bedrijfshulpverlening te voorkomen. Dit lukt alleen door bedrijfsveiligheid op te nemen in het beleid van een organisatie. Voor alle duidelijkheid, dit veiligheidsbeleid vindt zijn basis in de schakels van de veiligheidsketen: pro-actie – preventie – preparatie – repressie – nazorg en herstel. Bedrijfshulpverleners kunnen bij alle schakels een rol spelen.

 

Het opzetten van een goede bhv-organisatie die ook meteen de continuiteit van het bedrijf afdekt, is beslist geen peulenschil. Maar met het bedrijfsveiligheidsbeleid als uitgangspunt loont het beslist om de bhv en de bedrijfscontinuiteit tegelijkertijd goed te regelen.

 

De navolgende checklist kan een handige eerste stap zijn in dit proces. Het is een praktisch instrument dat suggesties geeft voor controlepunten en hoe daarna een op haar taak berekende bedrijfsnoodorganisatie is in te richten. De checklist is niet volledig en niet specifiek op een bedrijf gericht. Het geeft slechts een globale indruk van de noodzakelijke voorbereiding op crisissituaties.

 

CHECKLIST CRISISSITUATIES

 

1. Basisuitgangspunten crisisbeheersing

 

Er is binnen de organisatie een visie op het omgaan met nood en crisissituaties.

 

Er is een beleid geformuleerd over de voorbereiding op crisissituaties.

 

Er is een door het management geaccordeerd systeem of plan voor nood en crisissituaties.

 

Er is een duidelijke noodorganisatie.

 

Directie/management heeft de leiding over de noodorganisatie.

 

De noodorganisatie sluit aan op de incidenten/rampenbestrijdingsorganisatie van de overheid.

 

De verschillende disciplines in de organisatie (zoals P&O, PR, Logistiek) zijn betrokken bij de voorbereiding en de beheersing van nood en crisissituaties.

 

De voorbereiding op noodsituaties omvat een voldoende breed scala aan noodsituaties (brand, ongevallen, onlusten, bedreigingen, etc.).

 

2. Uitvoering

 

Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners op elk moment dat de organisatie in bedrijf is.

 

Er zijn op elk moment van de dag en week managers beschikbaar voor een crisisteam.

 

Er zijn procedures en richtlijnen voor verschillende crisisprocessen (zoals hulpverlening, opvang, mediacommunicatie ed.).

 

Alle crisisprocessen zijn voorbereid en opgezet door de manager van de bijbehorende discipline in het bedrijf.

 

Er zijn verschillende ruimtes aangewezen als crisiscentrum.

 

Er zijn voldoende operationele hulpmiddelen aanwezig zoals blustoestellen, EHBOmaterialen, ontruimingshulpmiddelen, etc.

 

Er zijn voldoende communicatiehulpmiddelen aanwezig voor hulpverleners, commandocentra en crisisteams.

 

Er zijn voldoende ondersteunende systemen (ICT) en hulpmiddelen om alle processen te kunnen uitvoeren.

 

Er zijn instructies voor iedereen in de organisatie over wat te doen bij noodsituaties.

 

Alle systemen voor crisisbeheersing zijn redundant.

 

De bereikbaarheid van de bedrijfslocatie tijdens een noodsituatie is gegarandeerd (ook bij afzetting door politie of verkeersproblemen).

 

3. Training en toetsing

 

Er is een opleidings en trainingsplan beschikbaar voor de noodorganisatie.

 

Er is inzicht in de aan verschillende functies in de noodorganisatie gekoppelde competenties.

 

Trainingen worden gedifferentieerd naar verschillende gedragsniveaus.

 

Alle crisisprocessen worden getest en getraind.

 

In testen en oefeningen wordt uitval van systemen meegenomen.

 

 

Er worden regelmatig oproep en inwerkingstellingstesten (code blue oefeningen) uitgevoerd.

 

De checklist is te downloaden via www.zct.nl.

 

Reageer op dit artikel