artikel

Breekmes

Geen categorie

Maar ook het Gerechtshof is het oneens met de werkneemster. Het gebruikte breekmesje was volgens het hof geschikt voor het doorsnijden van de verpakkingsstrips. Dat daarvoor ook andere, wellicht veiliger instrumenten bestaan, zou daar niets aan afdoen. Het hof oordeelt verder dat de werkgever voldaan heeft aan zijn informatie- en controleverplichting. De werkneemster wist immers hoe ze het breekmes op een veilige manier moest hanteren. Ook als het mesje zou zijn afgebroken, is de werkgever nog niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Van een werkgever kan in beginsel niet worden gevergd dat hij de werknemer wijst op het risico van het afbreken van een breekmesje. Dit risico is immers inherent aan het dagelijkse gebruik van dit type breekmes. De werkneemster blijft dus met de schade zitten.

 

Aan het gebruik van een breekmes zijn gevaren verbonden. De mesjes zijn uiterst scherp en een verkeerde beweging is vaak genoeg om een hoop ellende te veroorzaken. In deze zaak leidde het uitschieten van het mesje zelfs tot volledige arbeidsongeschiktheid. Volgens de huidige rechtspraak is gevaar alleen niet genoeg om de werkgever aansprakelijk te maken. Daarvoor moet er meer aan de hand zijn. De voorlichting door de werkgever over het gebruik van de mesjes was volgens het hof voldoende. De werkneemster had immers meerdere malen verklaard met het mesje van zich af te snijden, zodat er geen verwondingen konden ontstaan. De werkneemster wist hoe ze het breekmesje veilig kon gebruiken. Onder deze omstandigheden valt de werkgever dus niets te verwijten en moet de aansprakelijkheid worden afgewezen.

 

Gerechtshof te Leeuwarden, arrest d.d. 13 september 2006, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel