artikel

Brug naar beweging

Geen categorie

Het project Bewegen in Bedrijf werd als pilot uitgevoerd bij een afdeling van Achmea Vitale met vijftien medewerkers. Het initiatief kwam van TNO, dat wilde weten welke maatregelen werknemers zelf bedenken om meer te bewegen tij dens hun werk, en wat de kosten en baten ervan zijn. Het begeleiden van de invoering van maatregelen en het toetsen van reele effecten hoorden niet bij de pilot. De teamleider van Achmea werkte graag mee omdat zij meer aandacht voor de gezondheid van haar werknemers wilde en nieuwe manieren zocht om nek- en schouderklachten te verminderen.

 

Voldoende bewegen & herstellen

 

1. (a) Zorg tijdens werk, lunchpauze en/of woonwerkverkeer voor minimaal een halfuur ten minste matig intensieve activiteit: lopen (liefst in een stevig tempo), fietsen, traplopen en dynamische taken.

 

Korte periodes van activiteit mogen bij elkaar opgeteld worden om dat halve uur te realiseren. (b) Wissel staand werk af met lopend en zittend werk: sta niet langer dan een uur achter elkaar of vier uur verspreid over de werkdag, en zit niet langer dan twee uur achter elkaar.

 

2. Neem regelmatig een time-out en geef zo de statisch belaste spieren in het nek- en schoudergebied de kans om wat te herstellen. Het advies is:

 

(a) pauzeer na maximaal 1,5 uur werken: ‘s morgens minstens 7,5 minuut en ’s middags minstens 10 minuten. of doe een geheel andere taak.

 

(b) neem na iedere 20 minuten werk ten minste 30 seconden pauze.

 

 

De pilot omvatte drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst kreeg een werkgroep, bestaande uit een consulent, twee teamassistenten en een teamleider, informatie over kenmerken van en gezondheidsproblemen door bewegingsarm werk.

 

Samen met twee adviseurs van TNO brachten de leden de knelpunten op de eigen afdeling in kaart. De adviseurs gebruikten daarbij onderwerpen uit een vragenlijst (niet openbaar). In de tweede bijeenkomst brainstormde de groep, onder leiding van een adviseur van TNO, over mogelijke maatregelen om de knelpunten aan te pakken. De groep zelf selecteerde de meest haalbare en wenselijke maatregelen.

 

In de derde bijeenkomst inventariseerden de teamleider en een teamassistente met een kosten-batendeskundige van TNO de benodigde investeringen en de verwachte effecten. Samen met een interne controller van het hoofdkantoor van Achmea is getracht dit alles in kosten en baten uit te drukken. De adviseur gebruikte hierbij een naslaglijst (niet openbaar). De kosten zouden minder zijn dan 1 procent van de totale loonsom. Het wekelijks lunchwandelen is het duurst, omdat er gedurende 45 weken aan 12 personen lunchpakketjes worden verschaft. De jaarlijkse kosten voor de twee fietsen en de tafeltennistafel zijn voor afschrijving, rente en onderhoud. Om werknemers te stimuleren ook echt hun oefeningen te doen tijdens computerpauzes, wordt regelmatig een trainer ingehuurd en zijn materialen als vloermatjes en dynabands nodig.

 

Men verwacht een kleine afname van het ziekteverzuim (ZV). Om alle kosten van de maatregelen te compenseren, moet het ZV afnemen van 5 procent naar 4,4 procent. Dat gebeurt waarschijnlijk niet. Uit kosten-batenstudies van maatregelen om fysieke overbelasting te verminderen, weten we dat ook daar de winst niet altijd zit in afname van ZV-kosten. De baten vinden we dan in een toename van productiviteit en kwaliteit of in een besparing op personeel als hulpmiddelen menselijk werk overnemen. Achmea verwacht vooral een positief effect op de interne samenwerking en de communicatie met klanten. Op de kwaliteit van de dienstverlening dus. Het effect op de productiviteit van het bedrijf (jaaromzet) zal gering zijn, omdat de medewerkers daar een beperkte en indirecte invloed op hebben. Vanwege de extra aandacht voor gezondheid verwacht men dat ook de werknemerstevredenheid zal toenemen.

 

Maatregelen en kosten

 

Nieuwe maatregel

 

Investering

 

Jaarlijkse kosten (incl. rente, afschrijving en onderhoud)

 

Lunchwandelen

 

0

 

€ 2.160

 

iedereen voor zichzelf koffie, thee of water halen in plaats van voor elkaar

 

0

 

0

 

lopend overleggen, buiten

 

0

 

0

 

met de bedrijfsfiets naar klanten fietsen

 

€ 1.500

 

€ 404

 

oefeningen doen tijdens korte computerpauzes

 

0

 

€ 650

 

tafeltennis spelen

 

€ 1.200

 

€ 283

 

totaal

 

€ 2.700

 

€ 3.497

 

 

– Commissaris D.A.C.M., Douwes M. Fysieke onderbelasting: onvoldoende (gevarieerd) bewegen tijdens het werk. In: Voskamp P., Scheijndel P.A.M. van, Peereboom K.J. Handboek ergonomie 2008. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2008:123-142.

 

– Douwes M., Commissaris D.A.C.M. Aanbevelingen voor voldoende bewegen op het werk. In: Hildebrandt V.H., ooijendijk W.T.M., Hopman-Rock M., red. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004-2005. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007:33-45.

 

Reageer op dit artikel