artikel

CONVENANTEN

Geen categorie

De versterking van de kennisinfrastructuur in productketens, branches en bedrijven gaat een nieuwe fase in met de ondertekening van het ‘convenvant stoffen’. De betrokkenen hebben afgesproken om voor een adequate communicatie over gevaarlijke stoffen in de productketen te zorgen. Brancheorganisaties en ondernemingen gaan daarnaast het gebruik van deze kennisinfrastructuur bevorderen.

 

De complete tekst van het convenant is terug te vinden in de Staatsscourant van 18 februari (nr. 33).

 

Reageer op dit artikel