artikel

Crisisbeheersing

Geen categorie

Dacht je vroeger bij bedrijfshulpverlening vooral aan brandpreventie en brandbestrijding en EHBO, tegenwoordig gaat bedrijfshulpverlening in de bedrijven veel verder. Daar past ook een andere naam bij: fysieke veiligheid. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), dat vroeger bekend stond als het Nibra, richt zich op de vakontwikkeling voor de brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), crisisbeheersing en leiderschapsontwikkeling. En dat moet allemaal leiden tot een grotere fysieke veiligheid. En het is niet zomaar een instituut. Het bestuur wordt zelfs benoemd door de Kroon. Dan moet het allemaal wel goed zitten. Belangrijke taken van het NIFV zijn het doen van onderzoek op het gebied van ongevallen, waaronder ongevallen met gevaarlijke stoffen en in de infrastructuur, bedreiging van de volksgezondheid, natuurrampen en de reactie van de bevolking op al dit ongerief. Over de onderzoeken worden publicaties opgesteld, die via de webshop op de site kunnen worden besteld. Een button op de openingspagina verwijst naar het Infopunt Veiligheid, waar een kennisbank voor professionals te vinden is.

 

 

Weer een instituut. Maar dit instituut staat dichter bij onze praktijk. Het NIBHV ontwikkelt BHV-opleidingen, organiseert workshops en geeft les- en leerstof uit. Ook mag het VCA-examens afnemen. Op de site is informatie te vinden over de taken van de bedrijfshulpverlener. Ook is er een overzicht van alle bestaande opleidingen, die overigens niet door het NIBHV zelf worden gegeven. Wel heeft het instituut een keurmerk voor BHV-opleiders ingesteld, uiteraard met bijbehorend logo dat de opleiders mogen voeren. Het NIBHV geeft wel zelf cursusboeken en handleidingen uit. Die kunnen via de site worden besteld. Ook zijn er cd-roms te koop met presentaties voor de verschillende functionarissen in de BHV-organisatie en over de VCA. BHV’ers lopen meer risico dan gewone werknemers. Daarom is een goede verzekering voor hen van belang. Ook hierover is op de site informatie te vinden. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, kan een abonnement worden genomen op het tijdschrift De Veiligheid. Tegen betaling, dat wel.

 

 

Ondanks alle preventieve maatregelen gaat het soms toch mis. De BHV’ers hebben de situatie ook niet meer onder controle en hup, daar zit het bedrijf in een crisis. En niet iedereen is daar even goed op voorbereid. Gelukkig is er nog een derde instituut dat ons weer uit de brand kan helpen, of dat in ieder geval achteraf kan zeggen hoe we beter hadden kunnen reageren. Het COT doet onderzoek, adviseert, traint en geeft opleidingen op het terrein van crisis- en veiligheidsmanagement. Het instituut heeft een groot aantal publicaties over rampen en crisissituaties op zijn naam staan. Enkele tientallen publicaties worden op de site toegelicht. Ze kunnen echter niet allemaal via de site worden besteld, omdat een deel ervan door commerciele uitgevers op de markt wordt gebracht. De komende jaren zal ook een reeks over orde en veiligheid verschijnen. Het eerste deel over handhaving is inmiddels beschikbaar.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubriek Brand & Brandweer / BHV in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel