artikel

De arbocatalogus: zorgen dat ’ie werkt (II)

Geen categorie

De brancheorganisatie had al diverse arbotools ontwikkeld en arbocoaches aangesteld. Door de waan van de dag bleef de belangstelling voor arbozaken onder werkgevers en werknemers echter beperkt. De brancheorganisatie aarzelde dan ook om een arbocatalogus te gaan ontwikkelen.

 

Najaar 2007 besloot zij dit niet te doen, maar wel te investeren in een website met praktische informatie voor werkgevers en werknemers.

 

Dit zou tot een arbo-oplossingenboek kunnen uitgroeien.

 

Aandachtspunten waren daarbij:

 

– schriftelijke media en internet worden in het personenvervoer amper gebruikt, mobiele telefoons juist heel vaak;

 

– arbo-oplossingen vanuit bedrijven zelf kunnen het verschil maken in motivatie voor arboactiviteiten. De pilot zoomde daarom in op de vraag: ‘Hoe laten we werknemers eenvoudig, via nieuwe IT-toepassingen, zelf arborisico’s en -oplossingen aandragen?’ De antwoorden hierop zijn natuurlijk ook bruikbaar voor een innovatieve aanpak rond arbocatalogi.

 

IT-ideeen Voor de invulling van de pilot opperde TNO twee ideeen:

 

– Twitters: werknemers via mobiele telefoons oproepen om foto’s van goede arbosituaties en uitstekende technische of gedragsoplossingen in te zenden.

 

– Navigatiesystemen: te gebruiken tijdens wachttijden om arbo-informatie en oproepen te verspreiden. De brancheorganisatie was enthousiast. Omdat het tweede idee uiteindelijk niet haalbaar bleek, volgde alleen uitwerking van het eerste. Die uitwerking betrof vooral ‘sociale inbedding’, voor een zo groot mogelijke kans dat deze IT-toepassing de branche echt ‘arbo-actief’ zou maken.

 

Sociale inbedding De techniek is ‘maar’ de tool, mensen laten die werken, was het uitgangspunt. De voorstellen om sociale inbedding te realiseren, waren:

 

– Ingezonden foto’s op een website plaatsen.

 

– Wikipedia, weblog of chatsessies inrichten voor bijpassende teksten van werkgevers, leidinggevenden, P&O’ers, arbocoordinatoren, OR/VGWcommissieleden en werknemers. Dit alles onder redactie van een

 

webmaster en deskundige.

 

– Prijsvraag onder de inzendingen met aansprekende prijzen: limousinelunch, antislipcursus, verwenweekend. Bepaling van winnaars door stemming op de foto’s en beoordeling door een brede branchejury.

 

– Prijswinnaars bekendmaken op de website, in sms-berichten aan alle deelnemers en het brancheblad.

 

– Databank op de website met de foto’s over werksituaties en met beschikbaar instructief materiaal van de brancheorganisatie (vraag en aanbod komen bijeen).

 

– Computers in pauzeruimten, waardoor bedrijven werknemers stimuleren de website te gebruiken en arbo-actief te worden.

 

– Telefonische helpdesk met arbocoaches inrichten en bekend maken. Adviezen aan werkgevers en werknemers in sms-berichten nazenden en anoniem op de website bundelen (Frequently Asked Questions of Questions & Answers).

 

– Periodieke analyse van vragen: de brancheorganisatie kan hierop nieuwe activiteiten baseren.

 

– Communicatiecampagne naar werkgevers en werknemers: bekendmaken van de start, tussenresultaten, uitkomsten en effecten. Startinformatie naar het huisadres van werknemers zenden, om het thuisfront als stimulator te benutten.

 

Het vervolg is natuurlijk spannend.

 

Zenden werknemers foto’s in? Gaan werkgevers en werknemers ingezonden oplossingen echt toepassen? Worden de twitters en de website voor hen een eigen domein waar zij arbo-informatie halen en brengen? Ofwel: hoe goed inzetbaar en effectief is deze aanpak? En wat betekent dit voor de website en aanverwante media, naar inhoud en techniek? En voor de eventuele doorgroei naar een arbo-oplossingenboek, of later wellicht een arbocatalogus? Omdat de pilot nog niet is afgerond, is over de effectiviteit bij het verschijnen van dit artikel helaas niets concreet te melden.

 

Naar verwachting gaan de volgende factoren voor succes zorgen:

 

– Goede kennis van de doelgroep en nauwe aansluiting op hun gewoonten en motivatoren: directe benadering via mobiele telefoon, inschakeling van het thuisfront en het wedstrijdelement maken werknemers arbobewuster en -actiever.

 

– Herkenbaarheid voor werknemers: de foto’s laten dagelijkse, herkenbare situaties zien en de teksten ondersteunen de beleving ‘voor en door werknemers’.

 

– Deze beleving en de sociale inbedding doen het gebruik van de arbowebsite door werknemers en werkgevers waarschijnlijk toenemen.

 

– Actieve, ondersteunende rol van staf- en lijnfunctionarissen, deskundigen, arbocoaches, vakbond en producenten van hulpmiddelen.

 

– De aanpak vanuit de brancheorganisatie biedt duidelijk meerwaarde voor de bedrijven en de werknemers.

 

Een arbo-oplossingenboek wordt hiermee op termijn een reele optie voor deze branche.

 

Reageer op dit artikel