artikel

De val van het podium

Geen categorie

Het is ruim na 19.00 uur als de Arbeidsinspectie wordt geinformeerd. Niet al te lang na de melding stellen de inspecteurs van deze dienst een ongevalonderzoek in. Het valt hen op dat niemand van de podiumbouwers een veiligheidsgordel draagt met een vanglijn. Langs de randen van het podium bestaat het gevaar van vallen van hoogte. Daar lijken wel de benodigde maatregelen te zijn genomen: er staat deugdelijk leuningwerk om het gevaar weg te nemen. Ze constateren verder dat de vloeropening al dicht was gelegd. Tijdens het opnemen van de verklaringen blijkt dat het slachtoffer heeft samengewerkt met een collega om de laatste vloerplaat in de podiumvloer te leggen. Die collega bevond zich inmiddels achter het podium omdat de klus was geklaard binnen de tijd.

 

De beide werknemers hadden het grootste deel van de dag samengewerkt om de podiumvloer dicht te leggen. De werkdruk was hoog geweest want de optredende band zou de volgende dag in de ochtend komen repeteren. En een band van wereldformaat laat je niet wachten, zo luidde het credo.

 

Tijdens het opbouwen werkten de podiumbouwers ruim drie meter boven de vloer van de gracht rondom de stadionvloer. Ze hadden, zoals een getuige verklaarde, geen veiligheidsgordels om met een vanglijn die vastgezet kon worden tijdens het bouwen. Op de vraag hoe het ongeval had kunnen gebeuren verklaarde de getuige: ‘Ik zag dat hij zijn voet op een onderliggend steigerdeel wilde zetten en met zijn rechterhand de plaat vasthield. Zijn linkerhand gebruikte hij om zijn evenwicht te behouden toen hij in de vloeruitsparing stapte. Ik zag dat zijn voet van het steigerdeel gleed en hij letterlijk achter de vloerplaat aanging. Hij kwam met een behoorlijke smak op de betonvloer terecht.’

 

De oorzaak van het ongeval was duidelijk. De werknemer had op een hoogte van drie meter gewerkt zonder dat hij was aangelijnd. Vervolgens was hij tijdens het inleggen van de laatste vloerplaat weggegleden van het steigerdeel en ten val gekomen.

 

De werkgever kreeg een boeterapport aangezegd op basis van artikel 3.16, lid 4 (het voorkomen van valgevaar). Vangnetten waren op de locatie geen optie maar het dragen van een veiligheidsgordel met vanglijn wel. De werkgever kreeg een boete opgelegd van 2600 euro.

 

Reageer op dit artikel