artikel

Een gebrekkig onderhouden tractor met een ondeskundige bestuurder

Geen categorie

Een voorman van de onderaannemer geeft drie werknemers van uitzendbureaus de opdracht om straalslangen uit te rollen en op schade te inspecteren. Een ervaren Turkse werknemer en twee onbekende Grieken van een ander uitzendbureau hebben de combifunctie straler/spuiter. De straalslangen zijn teruggebracht van het dok en liggen op aanhangwagens gestapeld. ledere keer moet een zware slang uit de stapels worden getrokken. De voorman heeft een tractor uit de garage opgehaald om dit werk te vergemakkelijken. Tijdens het werk gebruikt een van de Griekse werknemers de tractor om iets op te halen. Terugkomend wil hij de tractor parkeren op een strook naast het dok, schuin op de dokwand. Langzaam rijdend trapt hij een aantal keren op beide rempedalen. De remmen weigeren echter. Hij probeert op het laatste moment nog van het dok af te sturen. Maar dat lukt niet omdat het draaien van het stuurwiel erg zwaar gaat. De tractor rijdt met de zittende bestuurder het dok in en komt twaalf meter lager op de dokvloer terecht. Het slachtoffer wordt met ernstige, maar niet fatale, verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.

 

De tractor bleek een duo-rempedaal te hebben. Mogelijk is het slachtoffer, tijdens het intrappen van een rempedaal, met zijn broekspijp achter een hendel blijven hangen. In dat geval dacht hij met volle kracht te remmen maar werd in werkelijkheid de beweging van zijn voet begrensd.

 

Bij de inspectie van het wrak kon nog worden vastgesteld dat het voertuig een groot aantal gebreken vertoonde:

 

– het ontbreken van de koppelingsinrichting tussen beide rempedalen;

 

– de veel te grote vrije slaglengte van de rempedalen;

 

– het ontbreken van een bedieningskabel vanaf de bestuurdersplaats naar de klep van de brandstofpomp, waardoor de motor niet kon worden afgezet vanaf de bedieningsplaats.

 

– het ontbreken van een functieaanduiding op alle bedieningsmiddelen.

 

De gehele besturing van de tractor was afgebroken, zodat niet meer kon worden nagegaan of zij adequaat functioneerde. Het verhaal van de bestuurder is echter wel aannemelijk: bij inspectie van een tweede, identieke, tractor waren de wielen moeilijk verdraaibaar.

 

De onderaannemer had de tractor aan de drie werknemers ter beschikking gesteld. Hij heeft niet nagegaan of zij dit voertuig wel konden bedienen De Griekse werknemers spraken noch Engels noch Duits. De voorman gaf zijn opdrachten aan de Turkse werknemer die ze ‘met handen en voeten’ doorgaf aan de twee Grieken. Het zal duidelijkzijn dat het geven van voorlichting en instructies op deze wijze onmogelijk is.

 

Voertuigen, ook als ze incidenteel worden gebruikt, moeten in goede staat worden gehouden. In de gebruiksaanwijzing zijn voorschriften opgenomen voor de afstelling en het onderhoud van voertuigen.

 

Vooraf behoort men na te gaan of werknemers het voertuig wel kunnen besturen. Ook moet men hen op de hoogte stellen van de, door de fabrikant opgestelde, gebruikersinstructies. In voorkomende gevallen moet men natuurlijk voor een tolk zorgen, zodat duidelijke voorlichting en instructies kunnen worden gegeven.

 

De tractor was n iet goed onderhouden en voldeed niet aan de essentiele veiligheidseisen. Het heeft bovendien ontbroken aan een goede voorlichting en een begrijpelijke instructie over het gebruik van de tractor. Het bedrijf werd een boeterapport aangezegd op basis van de artikelen 7.4, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (arbeidsmiddel niet deugdelijk) en 7.15,lid 1 (geen mogelijkheid tot stopzetten) en artikeI7.11a, lid 1 van dit besluit (ontbreken van voorlichting over gebruiksaanwijzing). []

 

Reageer op dit artikel