artikel

Een magnetroneffect in uw mobiel?

Geen categorie

Van Steenbergen geeft het toe: deze onderzoeken zijn niet onomstreden. Maar dat geldt volgens hem ook voor de studies die concluderen dat er niets aan de hand is. ‘Die bekijken vooral een mogelijk nadeel van gsm-straling: de opwarming van de hersenen, het zogenoemde magnetroneffect. Maar ondertussen is er ook aangetoond dat er gevolgen zijn op het centraal zenuwstelsel, en die worden niet altijd meegeteld. Bovendien zijn de gsm’s nog niet zo lang in gebruik. Je weet dus niet precies wat de effecten op lange termijn zullen zijn.’

 

Maar is het niet vreemd om een keurmerk in het leven te roepen voor onduidelijke risico’s? Goed, misschien zijn gsm’s mogelijk kankerverwekkend, maar dat geldt toch ook voor cafeine? Van Steenbergen trekt liever een andere vergelijking: die met asbest en roken. ‘Daarvan waren de langetermijneffecten ook onbekend; daarvan is ook pas later gebleken hoe gevaarlijk het was. Wij hanteren als motto: ‘better safe than sorry’.’

 

Bovendien zijn er volgens de FNV factoren die het gevaar vergroten. Zo wordt het bellen riskanter als u de mobiel dicht tegen uw oor houdt, of als u hem gebruikt op het platteland, of in de lift en in de parkeergarage. Logisch, volgens Van Steenbergen: ‘Dan is de ontvangst slechter, dus moet het apparaat harder werken om toch de verbinding tot stand te brengen. Dat geeft meer straling.’

 

En zelfs in rust is een gsm niet per se onschadelijk. Tenminste niet als hij aan blijft staan, en de gebruiker hem met zich meedraagt. Van Steenbergen: ‘In je borstzak zit hij in de buurt van je hart, en in je broekzak dicht bij je voortplantingsorganen. Dat laatste kan leiden tot verminderde spermaproductie en verlaagde snelheid van spermacellen (zie kader). Gaat de gebruiker vervolgens op reis, dan neemt het risico toe. Want met honderd kilometer per uur moet een mobiel vaker een signaal afgeven waar hij zich bevindt. En dat levert iedere minuut weer een verhoogde stralingsactiviteit van een paar seconden.’

 

Volgens de FNV had de overheid al lang met Postbus-51-spotjes moeten komen om in ieder geval voor die bovenstaande gevaren te waarschuwen. ‘In Frankrijk is dat al gebeurd, overigens op aandringen van twintig wetenschappers’, zegt Van Steenbergen. ‘Maar in Nederland stelt de regering zich terughoudender op.’

 

Hij begrijpt het wel: de overheid bevindt zich hier in een moeilijke positie. ‘Met mobiel bellen zijn grote commerciele belangen gemoeid – en dus ook maatschappelijke. Wanneer je als overheid gaat roepen dat bellen gevaarlijk is, loop je het risico tegen claims van producenten op te lopen. Dus is de neiging groot om af te wachten tot je beschikt over langetermijngegevens. Maar dan loop je weer het risico dat de claims van de andere kant komen.’

 

Werkgevers die nu aan het twijfelen zijn gebracht, en hun personeel hoe dan ook willen beschermen, moeten eens een kijkje nemen op www.handywerte.de. Daar staan de verschillende merken mobieltjes gerangschikt op stralingsniveau.

 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ARBEIDSHYGIENE

 

Huib Arts, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene, heeft zijn twijfels over de plannen van de bond. ‘Ik ben het helemaal eens met de FNV-insteek ‘Better safe than sorry’. Maar wat is safe en wat niet? Voor je met rode en groene vignetten gaat werken, moet je zeker weten dat rood inderdaad gevaar inhoudt, en nog belangrijker: dat groen echt veilig is. Eigenlijk moet je ook kunnen zeggen hoe lang je met ieder van die toestellen veilig kunt bellen. En daarvoor hebben we op dit moment te weinig wetenschappelijke gegevens.’ Ook Postbus 51-spotjes ziet hij niet goed voor zich. ‘Voorlichting is prima. Maar in dit geval… Het enige dat de overheid kan zeggen is: ‘We weten er niet zoveel van, maar misschien is het beter om de straling wat te beperken.’ Dat is geen krachtige boodschap, zeker niet als je bedenkt dat de meeste mensen hoogstens een uurtje per week bellen. Dus moet je daar niet heel Nederland mee lastig vallen.’

 

Zou Arts een werkgever wel aanraden om voorlichting te geven? Dat vindt hij inderdaad een beter idee. ‘In specifieke gevallen zou ik dat overwegen. Maar dan alleen als er medewerkers rondlopen die dat ding voortdurend aan hun oor hebben.’

 

 

HET DEFINITIEVE GELUID?

 

Ongetwijfeld worden de krantenkoppen over gsm-straling binnen een paar decennia eensluidender. Want de komende 20 jaar gaan onderzoekers bij 250.000 Nederlanders gegevens verzamelen over blootstelling aan alle mogelijke vormen van elektromagnetische velden: hoogspanningsmasten, elektrische apparaten, basisstations voor mobiele telefonie. Bij een deel van de onderzoekspopulatie (80.000 mensen) gaan ze de effecten van mobiel bellen prospectief onderzoeken. In Engeland, Denemarken, Zweden en Finland wordt soortgelijk onderzoek gedaan. Bron: Arbo, september 2008

 

 

INFO: Zie voor het verband tussen gsm-straling en spermakwaliteit: www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/83 De Gezondheidsraad wierp een kritische blik op eerder onderzoek naar gsm-straling. Zie voor de geruststellende conclusies: www.gr.nl/zoek.php?Keywords=gsm (en dan met name het bericht van 15 januari 2004, te vinden onder een bericht uit 2003). Een alarmerender geluid is te horen op: www.bioinitiative.org.

 

Reageer op dit artikel