artikel

Eigen risico werknemer

Geen categorie

Volgens de werknemer had de werkgever de toegang tot de liftdeur moeten vergrendelen met bijvoorbeeld een hekwerk of afsluitlint. Het vergrendelingsmechanisme op de liftdeuren werkte wel, maar zou niet afdoende zijn. In de dagelijkse praktijk was het gebruikelijk om de liftdeuren regelmatig te openen ongeacht waar de lift zich bevond. De werkgever had deze handelwijze nooit verboden of het personeel daarop aangesproken. Volgens de werknemer had de werkgever niet alleen de instructie moeten geven dat de lift vanwege het defect niet mocht worden gebruikt, maar had hij ook moeten waarschuwen voor de extreem gevaarlijke situatie.

 

De kantonrechter kan zich niet vinden in deze stellingname. De werknemer wist dat zich achter de liftdeur een lege liftkoker bevond. Het was hem bekend dat het verboden was om gebruik te maken van de lift totdat deze was gerepareerd. Bovendien weet iedereen dat het gevaarlijk is om op de rand van een lege liftkoker te gaan staan. Verder kende de werknemer de situatie ter plaatse, aangezien hij er al vele jaren werkte. Daarom hoefde de werkgever niet te waarschuwen voor een algemeen bekend gevaar. Dat werknemers niet altijd even voorzichtig zullen zijn en werkgevers daarmee rekening moeten houden doet daar niets aan af. Dit betekent namelijk nog niet dat de werkgever werknemers moet waarschuwen voor algemeen bekende gevaren. De werknemer heeft zich willens en wetens in een gevaarlijke situatie begeven. Daardoor is hij zelf verantwoordelijk voor de geleden en nog te lijden schade. De werkgever valt volgens de kantonrechter niets te verwijten.

 

Het staat vast dat er sprake was van een zeer gevaarlijke situatie. Omdat het vergrendelingsmechanisme van de liftdeur niet werkte, was de liftdeur kennelijk vrij eenvoudig te openen. Volgens de werknemer was het gebruikelijk dat hij en zijn collega’s bij een storing op onderzoek uitgingen en daarbij de liftdeur konden openen. De werkgever had deze handelwijze niet verboden. Zou het dan toch niet beter zijn geweest de toegang tot de liftkoker hermetisch af te sluiten of door middel van een sluitlint af te zetten? De kantonrechter vindt van niet. Volgens hem telt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer zwaarder dan de door de werkgever te treffen veiligheidsmaatregelen. Gelet op het enorme risico dat het ongeval zich voordoet, is het oordeel van de rechter te kort door de bocht geformuleerd. De werknemer is inmiddels dan ook in hoger beroep gegaan. Wordt vervolgd.

 

Rechtbank Den Haag, Kantonrechter te Alphen aan den Rijn 12 juli 2005, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel