artikel

Extra pauzetijd helpt tegen gezondheidsklachten

Geen categorie

Om het meest optimale pauzeschema te bepalen zijn twee alternatieve pauzeschema’s vergeleken met het bestaande pauzeschema. Daarbij zijn de effecten van de pauzeschema’s nagegaan op productiviteit en op fysieke belasting en ervaringen van medewerkers.

 

Het bestaande pauzeschema (B, zie figuur) bestaat naast een lunchpauze van dertig minuten uit twee pauzes: een van vijf en een van vijftien minuten, in de ochtend en in de middag. Het eerste alternatieve schema (A1, zie figuur) omvat naast een lunchpauze van dertig minuten, twee pauzes: een van tien en een van vijftien minuten, in de ochtend en in de middag. Het tweede alternatieve schema (A2, zie figuur) bestaat naast een lunchpauze van dertig minuten uit twee pauzes in de ochtend, een van tien en een van vijftien minuten, en drie pauzes van tien minuten in de middag. Bij de alternatieve pauzeschema’s is, met uitzondering van de lunchpauze, om de beurt gepauzeerd in koppels. De lijn heeft gedurende de hele dag doorgedraaid, met uitzondering van de lunchpauze. Om de alternatieve pauzeschema’s mogelijk te maken zijn twee extra medewerkers ingezet.

 

De alternatieve schema’s hebben geleid tot een toename in de productie van twaalf procent (A1) tot zestien procent (A2). Op het niveau van de medewerker is geen verschil in productiviteit over de dag gezien: in ieder pauzeschema produceerden de medewerkers gedurende de dag evenveel, ondanks het feit dat de alternatieve schema’s meer pauzetijd inhielden. De fysieke belasting van de nek en schouders, uitgedrukt in het niveau van discomfort, was significant lager bij het alternatieve schema waarbij de medewerkers een extra pauze in de middag hadden (A2). Een meerderheid van de medewerkers (90 procent) vond dit pauzeschema prettig. Maar de meesten (80 procent) wilden dit schema alleen toepassen in piektijden in verband met de sociale contacten (groepsgewijs pauzeren).

 

De extra pauzetijd in het nieuwe schema A2 betekende minder lichamelijk ongemak voor de medewerkers.

 

Bovendien leidde deze extra pauzetijd niet tot productieverlies van de medewerkers. De beoogde verhoging van het productievolume werd gerealiseerd doordat beurtelings pauzeren resulteerde in een langere ‘draaitijd’ van de lijn.

 

Schematische weergave drie onderzochte pauzeschema’s

 

 

Reageer op dit artikel