artikel

Falende beveiliging

Geen categorie

Het ongeval wordt gemeld bij de Arbeidsinspectie, die een ongevalonderzoek instelt. In de productiehal werden onderdelen voor de auto-industrie geproduceerd. Er stonden verschillende productielijnen opgesteld, waar de fabrikaten via transportlijnen werden getransporteerd. De transportlijnen werden afgeschermd door hekwerken, waardoor het niet mogelijk was in de directe nabijheid van de transportlijnen te komen. Om toch bij de transportlijnen te kunnen komen, moest een toegangsdeur in het hekwerk met een sleutel worden geopend. Zodra een deur wordt geopend, stopt de transportlijn. Wordt op een andere wijze het gebied achter de hekwerken betreden, dan slaat de transportlijn af omdat de lichtcellen een verstoring signaleren.

 

Tijdens het testen werd duidelijk dat het beveiligingssysteem met de lichtcellen goed werkte.

 

Bij het openen van de toegangsdeur in het hekwerk gebeurde er echter niets: de transportlijn liep door. De aanwezige veiligheidsschakeling werkte niet of was mogelijk overbrugd. Nader onderzoek leerde dat de schakelaar was overbrugd en daardoor buiten werking was gesteld.

 

Uit de verhoren van de betrokken monteurs bleek dat zij wisten van het buiten werking stellen van de beveiliging in de toegangsdeur. Als reden gaven zij op dat kleine storingen snel verholpen dienden te worden en ze de transportlijn daarom beter konden laten doorlopen. Stilzetten zou te veel vertraging opleveren voor het productieproces.

 

De beveiliging had dus niet gewerkt. De vraag die overbleef was: ‘Wie had de transportlijn weer in werking gesteld terwijl de monteurs bezig waren werkzaamheden uit te voeren?’ Verschillende werknemers van de vloer werden gehoord. Uiteindelijk verklaarde een van hen: ‘Ik zag dat de lijn stilstond en drukte op de resetknop op de schakelkast om de lijn weer op te starten. Ik heb niet gezien dat de monteurs aan het werk waren.’

 

De werkgever kreeg een boete van 4500 euro opgelegd, omdat er onderhoud was gepleegd aan een niet-uitgeschakelde machine (art. 7.5 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit) en omdat gebleken was dat de beveiligingsinrichting van de transportlijn op eenvoudige wijze buiten werking kon worden gesteld (art. 7.7 lid 4 Arbeidsomstandighedenbesluit).

 

Reageer op dit artikel