artikel

Fitter met de sneltoets

Geen categorie

Dergelijke toetscombinaties heten sneltoetsen.

 

Het gebruik van deze sneltoetsen vermindert het muisgebruik en mogelijk ook het daarmee gepaard gaande lichamelijke ongemak en het kan eventuele lichamelijke klachten reduceren. Naast deze mogelijke gezondheidseffecten hebben de sneltoetsen als voordeel dat ze sneller werken, waardoor het werktempo (aantal handelingen binnen een bepaalde tijd) toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan het switchen tussen verschillende vensters door het gebruik van Alt+Tab, dat gaat een stuk sneller dan met de muis. Het nadeel van de sneltoetsfuncties is dat het er enorm veel zijn, te veel om uit je hoofd te leren.

 

Het bedrijf eXmouse heeft daarom een speciaal softwarepakket ontwikkeld dat met behulp van een doorlopende analyse de meest gebruikte muishandelingen van de gebruiker herkent. Daarbij geeft het pro gramma individuele tips en adviezen over het gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis. Zo krijg je advies over welke sneltoetsen voor jou handig zouden zijn en leer je er stapsgewijs nieuwe sneltoetscombinaties bij.

 

TNO is gevraagd dit softwarepakket te beoordelen op gezondheid en productiviteit.

 

Om het softwarepakket te testen, is het bij negentien secretaresses en beleidsmedewerkers van twee verschillende bedrijven geinstalleerd. Gedurende een week heeft het softwarepakket in de slaapmodus gestaan.

 

Dit betekent dat het gebruik van muis en toetsenbord geregistreerd werd, maar de gebruiker geen tips ontving. Vervolgens kregen de gebruikers een training in het gebruik van de software, die daarna in de actieve stand werd gezet. De proefpersonen werkten enkele weken met de actieve software, waarbij ze individuele tips kregen over het gebruik van de sneltoetsen. Op deze manier was een vergelijking mogelijk tussen het muisen toetsenbordgebruik met en zonder het gebruik van de sneltoetstips. Door het grote verschil in het aantal werkdagen tussen de proefpersonen zijn alleen de resultaten van de eerste zes dagen van elke proefpersoon gebruikt. Om de ervaren productiviteit en gezondheid in kaart te brengen, hebben wij, voor en enkele weken na het gebruik van de actieve software, vragenlijsten afgenomen.

 

Door het softwarepakket gaat men meer opdrachten geven met toetsen. Zonder het softwarepakket werd gemiddeld 20 procent van de opdrachten met toetsen gegeven en 80 procent met de muis; met het softwarepakket was de verhouding fiftyfifty. (zie figuur 1). Deze toename in sneltoetsgebruik bleek ook uit de vragenlijst. Van de proefpersonen gaf 74 procent aan dat de software tot vaker gebruik van de toetsen leidde.

 

Er was na de eerste werkdag volgend op de training geen leereffect meer zichtbaar, hoewel de meeste gebruikers zeiden nog niet uitgeleerd te zijn.

 

Productiviteit De toename van sneltoetsgebruik bleek geen effect te hebben op de productiviteit.

 

De productiviteit gemeten aan de hand van het aantal aanslagen per minuut (letters, cijfers, geen commando’s), bleef over de dagen onveranderd. Deze resultaten komen overeen met de zelfingeschatte productiviteit , waarbij 71 procent van de proefpersonen aangeeft dat het gebruik van sneltoetsen geen effect heeft gehad op het vergroten van de productiviteit. Het wennen aan het gebruik van sneltoetsen kan hierbij een rol hebben gespeeld.

 

Alle proefpersonen met lichamelijke klachten zagen een gehele of gedeeltelijke samenhang tussen de klachten en het werk.

 

Van de gebruikers denkt 74 procent dat het gebruik van de snel- en functietoetsen als alternatief voor de muis lichamelijk ongemak/pijn kan voorkomen. In de vooren na-vragenlijst hebben wij de deelnemers gevraagd aan te geven in welke lichaamsregio ze lichamelijke klachten hadden en hoe erg deze klachten waren op een schaal van 1 tot 10. De proefpersonen konden dertien regio’s invullen: de nek en, opgesplitst in linker- en rechterregio, de schouders , bovenarm, elleboog, onderarm, pols en de hand/vingers. Van alle deelnemers was slechts een persoon klachtenvrij. Uit de re sultaten bleek dat na enkele weken gebruik van de software het aantal klachtenregio’s significant was afgenomen. De intensiteit van de klachten liet net geen significante afname zien. Op de vraag of ze zich dankzij de eXmouse aan het einde van een werkdag minder fit, even fit of fitter voelden, gaven alle proefpersonen aan dat het laatste het geval was.

 

– Het gebruik van toetsen als alternatief voor muisacties neemt toe door eXmouse.

 

– De eerste zes dagen waarop de eXmouse gebruikt wordt, blijft de productiviteit gelijk.

 

– Gebruikers voelen zich fitter na computergebruik waarbij eXmouse aan staat.

 

– Na enkele weken eXmouse-gebruik neemt het aantal klachtenregio’s af.

 

De figuur geeft het percentage sneltoetsopdrachten ten opzichte van het totaal weer (sneltoets- en muisopdrachten samen) Tijdstip -1: percentage sneltoetsopdrachten gedurende de slaapstand. Tijdstippen 1 t/m 6: percentage sneltoetsopdrachten over de tijd in dagen.

 

 

Reageer op dit artikel