artikel

Fysieke belasting in de zorg

Geen categorie

Een website die er niet meer zou moeten zijn, maar nog steeds nuttige praktijkinformatie bevat en het daarom waard is hier eens genoemd te worden. Voor het te laat is. Deze site ondersteunde het arboconvenant Gezonder zorgen in de periode 2001-2004 en zou per 1 april worden opgeheven. In welk jaar staat er echter niet bij. Het is heel goed mogelijk dat de informatie er niet meer staat als u dit stukje leest. Is de site er nog wel? Snel de informatie downloaden! Fysieke belasting is een van de rubrieken op de site. Hier is een compleet pakket instrumenten over het onderwerp verzameld. De belangrijkste is de WerkplekCheck Zorg, een vragenlijst met toelichting die is bedoeld voor zorgverleners. Met de beleidsspiegel wordt de nulsituatie en met de tilthermometer de blootstelling per afdeling in kaart gebracht. De oplossingen staan in de praktijkrichtlijnen. Het onderdeel voorbeeldprojecten is niet ingevuld. Hopelijk is dat geen graadmeter voor het succes van het convenant.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de rubrieken Fysieke belasting en Branches in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel