artikel

Geef positieve aandacht

Geen categorie

Zichtbaar meer aandacht voor positieve emoties voor gezondheid, welzijn en functioneren is te vinden in de psychologie.[1]  Zo heeft Fredrickson de hypothese ontwikkeld dat het bevorderen van positieve emoties een duidelijk tegenwicht vormt voor negatieve emoties en stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

 

Voor arbeidssituaties zijn de bevindingen van Fredrickson interessant omdat positieve emoties de kans op flexibel en creatief denken verhogen.

 

Bij het hanteren van stress is de bijna exclusieve aandacht voor de negatieve gevoelens en emoties omgeslagen in een genuanceerdere benadering met veel ruimte voor positieve aspecten. Positiviteit kan gunstig uitwerken op chronische stress.

 

A&O-deskundigen, bedrijven en andere professionals kunnen op verschillende manieren met de positieve methode aan de slag. Voorbeelden zijn een positieve vragenlijst, een WEB-sjabloon, ‘appreciative inquiry’ en coaching. Ze worden hieronder toegelicht.

 

– Uitzetten ‘positieve’ vragenlijst

 

Bakker en Schaufeli ontwikkelden een vragenlijst met een positieve insteek: de UBES (Utrechtse bevlogenheidsschaal). Daarnaast zijn zij bezig met een web-based tool waarin deze schaal is opgenomen.[1] 

 

– WEB-model

 

Het WEB-model is een soort sjabloon dat op elk bedrijf kan worden toegepast.[1]  Het model kijkt bij werkbeleving naar twee kanten: werkstressoren en energiebronnen. Werkstressoren zijn bijvoorbeeld een hoge werkdruk of lastige clienten.

 

Energiebronnen zijn inspirerend leiderschap, ontplooiingsmogelijkheden, en goede feedback over prestaties. Hiervan geeft het model aan hoe belangrijk ze zijn. Zo kan vrij precies voorspeld worden hoe groot de kans is dat medewerkers uitgeput raken door hun werk of juist met veel motivatie en plezier hun werk uitvoeren. Vervolgens zijn er praktische aanbevelingen te formuleren om tot een structurele verbetering van de huidige situatie te komen.

 

– ‘Appreciative inquiry’

 

Een deskundige kan de methode ‘appreciative inquiry’[1]  gebruiken om bijvoorbeeld een organisatie die niet soepel draait op weg te helpen. De methode concentreert zich op de positieve ervaringen die mensen binnen de organisatie hebben.

 

Hoe moeizaam een organisatie ook werkt, werknemers ervaren ook altijd positieve en inspirerende momenten op hun werk. Aan mensen wordt gevraagd om te vertellen over de tijd, de situatie en de omstandigheden waarin ze wel plezier hadden in het werk. Vervolgens wordt gekeken of het mogelijk is om die omstandigheden te kopieren. Dit gebeurt in vier fases: verkennen, verbeelden, vormgeven, verankeren.

 

-R Coaching/training leidinggevenden

 

De stijl van leidinggeven is enorm belangrijk om positieve medewerkers te krijgen. Transactioneel leiderschap is de rationele manier van straffen, controleren en belonen. Effectiever is transformationeel leiderschap. Daarbij staat het groepsbelang voorop en is er aandacht voor mensen. Ook is er coaching en worden mensen gestimuleerd om mee te denken: dit creeert energiebronnen. De A&O-deskundige kan leidinggevenden coachen bij het toepassen van deze transformationele stijl.

 

Vooral een organisatie die al herhaaldelijk een interventie heeft gedaan zonder resultaat, kan baat hebben bij een andere aanpak. Bij onderzoek met een positieve insteek moet wel goed gecheckt worden of die manier voldoende aansluit bij de manier van leidinggeven en de cultuur. Een mogelijke opdrachtgever wil graag over meer praten dan alleen positieve aspecten. Medewerkers kunnen juist de hakken in het zand gaan zetten als een adviseur alleen rozengeur en maneschijn predikt, terwijl er onlangs alweer enkele collega’s zijn wegbezuinigd.

 

Ook negatieve gevoelens van medewerkers zullen dus een plaats moeten krijgen. Om niet verrast te worden tijdens de uitvoering van het traject is een goede intake belangrijk. Bovendien moet het management de wil en de capaciteiten hebben om de ingezette lijn door te trekken.

 

Voor meer informatie: Prevaro organisatie-advies www.prevaro.nl

 

Reageer op dit artikel