artikel

Gehuurd materieel

Geen categorie

De Hoge Raad stelt vast dat de overdracht van de rechten op de verzekeringspenningen rechtsgeldig is. Volgens de Raad is de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 11 Burgerlijk Wetboek verplicht om werktuigen en gereedschappen ter beschikking te stellen en zodanig te onderhouden dat zij geen gevaar opleveren. Dat betekent niet dat er sprake is van een absolute zorgverplichting voor eigen materiaal of materiaal van anderen. Wat die zorgplicht precies inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Het hof heeft terecht benadrukt dat die zorgplicht vooral geldt voor werktuigen met bijzondere veiligheidsrisico’s. Gezien zijn functie was de werknemer bevoegd om dergelijke machines in te huren. Tevens was hij belast met het toezicht op de veiligheid. Dat ontslaat de werkgever nog niet van zijn zorgverplichting. Omdat hij geen enkele aanwijzing of instructie heeft gegeven voor het veilig gebruik, heeft hij daar niet aan voldaan. De rechter verwerpt het verweer dat de werkgever wel algemene veiligheidsinstructies had gegeven. Hij heeft de werknemer namelijk niet specifiek opgedragen om de cementpomp voor gebruik te controleren op staat van onderhoud en veiligheid. Mogelijk had het ongeval niet plaatsgevonden als hij dat wel had gedaan. De Hoge Raad verwerpt het beroep van de verzekeraar/AC.

 

De zorgverplichting van artikel 7:658 BW is ook van toepassing op werkgevers die werktuigen en gereedschappen huren van derden. Ook dan moeten zij zich ervan overtuigen dat het materiaal goed onderhouden en veilig is. Tevens moeten zij daarvoor de nodige aanwijzingen geven. Uit deze uitspraak blijkt nog eens dat dat van groot belang is bij werktuigen waaraan een veiligheidsrisico kleeft.

 

(Hoge Raad 20 januari 2006, LJN AT6013)

 

Reageer op dit artikel