artikel

Gemakzuchtig onderhoud

Geen categorie

Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie wordt duidelijk wat er verkeerd ging. Het slachtoffer verklaarde dat hij al sinds jaar en dag een draaiende staalborstel gebruikte om de ketting van de zaag schoon te krijgen. Daarvoor verwijderde hij eerst de ketting uit de motorzaag en vervolgens haalde hij hem langs de draaiende staalborstel heen en weer. Het slachtoffer noemde deze werkwijze ideaal, snel en doelmatig. Na enig heen en weer halen langs de staalborstel was de ketting dan weer brandschoon. Niemand had de monteur er ooit op gewezen dat deze manier van werken erg gevaarlijk was. Pas toen het misging, werd duidelijk hoe gevaarlijk de werkwijze eigenlijk was.

 

Wat was er precies gebeurd? Tijdens het heen en weer halen van de ketting langs de draaiende staalborstel had het slachtoffer in een onbewaakt ogenblik de ketting onvoldoende strak getrokken.

 

Hierop had de draaiende staalborstel de ketting ‘gegrepen’ en uit de rechterhand van het slachtoffer getrokken. Daarbij was de scherpe ketting tegen de linkerhand van het slachtoffer geslagen, de linkerpink amputerende.

 

De directe oorzaak van het ongeval was dus de draaiende staalborstel die de ketting had gegrepen, waardoor de ketting de pink af had kunnen snijden. Maar de eigenlijke oorzaak was gelegen in het feit dat de monteur op een onveilige wijze het onderhoud uitvoerde. Bovendien had hij het arbeidsmiddel, de draaiende staalborstel, niet mogen gebruiken om de ketting mee schoon te maken. De man had de ketting onder handen moeten nemen met een handstaalborstel en een vloeibaar reinigingsmiddel. Daarmee had de monteur de ketting even schoon kunnen krijgen als met de draaiende staalborstel, al had het hem natuurlijk wel veel meer tijd gekost. En die tijd had de monteur er duidelijk niet voor over gehad. Ondanks alle aanwezige individuele en collectieve deskundigheid won de snelle werkwijze het van de langzame maar veilige.

 

Uit het onderzoek werd duidelijk dat de monteur de staalborstel niet uitsluitend had gebruikt voor het doel waarvoor deze in de werkplaats stond, met dus gevaar voor de werknemer. Op basis van deze conclusie zei de Arbeidsinspectie de werkgever een boete aan van 3500 euro wegens overtreding van artikel 7.3 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit artikel schrijft voor dat arbeidsmiddelen alleen mogen worden gebruikt voor het doel, op de plaats en op de wijze waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.

 

Reageer op dit artikel