artikel

Gladde vloer

Geen categorie

Op het eerste gezicht leek het of het ongeval was veroorzaakt door het morsen van vet. Maar nader onderzoek wees uit dat er veel meer aan de hand was. Op de ochtend van het ongeval had de pomp van de vetzeef van de frituurinstallatie het begeven. Omdat de reservepomp al twee weken kapot was, besloot de werkneemster het vet handmatig uit de frituurinstallatie te verwijderen.

 

Bovendien bleek de vloer van de keuken glad te zijn. Werkgevers in de horeca dienen voor stroeve vloeren te zorgen op arbeidsplaatsen waar mogelijk water en vet op de grond kunnen komen. Dit staat niet alleen in de toelichting van artikel 3.11 van het Arbobesluit, maar ook op de website van het bedrijfschap Horeca en Catering, dat voorschrijft: ‘Kies een veilige vloer, geef bestaande vloeren een antislipbehandeling of gebruik kunststofmatten’. Deze aanbeveling mag worden gezien als de ‘stand der techniek’. Omdat de brancheorganisatie stroeve vloeren als norm stelt, moeten horeca- en cateringbedrijven ervoor zorgen dat hun vloeren niet glad zijn.

 

Verder droeg het slachtoffer de ochtend van het ongeval geen veiligheidsschoenen. Dat terwijl het bedrijfschap Horeca en Catering juist schoenen met ‘een stroeve zool’ aanraadt voor keukenwerkzaamheden.

 

Er bleek nog een andere factor mogelijk een rol te hebben gespeeld bij het glij-incident. Een aantal werknemers verklaarde dat het personeel zich vaak heel erg moest haasten om de snackbar op tijd te kunnen openen.

 

De Arbeidsinspectie maakte een boeterapport op tegen het bedrijf, met als beboetbare feiten de afwezigheid van een stroeve vloer en het niet beschikbaar stellen en dragen van schoenen met stroeve zolen (art. 11 respectievelijk 8.3 van het Arbobesluit). De inspectie achtte deze twee tekortkomingen samen verantwoordelijk voor het ongeval. Volgens de inspectie had de werkdruk slechts waarschijnlijk een rol gespeeld, en het kapot zijn van de vetzeven zijdelings.

 

Het boetebureau negeerde de motiveringen in het boeterapport. Evenals de werkgever zag dit bureau het gemorste vet als de oorzaak voor het ongeval. Ook op een stroeve vloer en met veiligheidsschoenen aan zou de vrouw zijn uitgegleden.

 

Dat betekende niet dat de werkgever vrijuit ging. Het boetebureau legde hem overtreding van artikel 3.2 van het Arbobesluit ten laste. De arbeidsplaats werd immers niet zodanig gebruikt en onderhouden dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk werd voorkomen. Het bureau legde het bedrijf een boete op van 2270 euro. Het bedrijf tekende daartegen geen bezwaar aan. In plaats daarvan stelde het een plan op om de vloeren van al hun horecagelegenheden van een antisliplaag te voorzien en de werknemers veiliger schoeisel ter beschikking te stellen.

 

Reageer op dit artikel