artikel

Goede voorbereiding is het halve werk

Geen categorie

De elektricien krijgt opdracht een verwarmingsinstallatie spanningsvrij te maken. Hij wil dit doen door de aansluitkabel in de schakelkast los te maken van de elektrische groep waarop de heater is aangesloten. Dit is een kast met een 380 Volt-aansluiting voor vier groepen. Elke fase van een groep is voorzien van een zekering, dus drie zekeringen per groep. In deze kast is alleen de eerste groep in gebruik. Deze groep is voorzien van zekeringen met schroefhouders. De elektricien verwijdert de zekeringen van deze groep en maakt daarmee de aansluitkabel van de verwarmingsinstallatie spanningsvrij. Daarna verwijdert hij een afdekplaat in de kast om bij de aansluitingen van de heaterkabel op de groep te komen. Door het wegnemen van de afdekplaat worden spanningvoerende delen bereikbaar, zoals de strippen waarop de zekeringhouders zijn aangebracht. Dit geldt ook voor de klemmen waarmee zware elektriciteitskabels, met een doorsnede van 16 mm2, op de strippen zijn vastgezet. Terwijl de elektricien met een schroevendraaier de heaterkabel losmaakt, ontstaat een explosieve steekvlam. Daarna breekt er brand uit in de zekeringkast. Het slachtoffer loopt bij dit ongeval ernstige brandwonden op aan zijn handen en gezicht.

 

Oorzaak van het ongeval is kortsluiting. De gebruikte schroevendraaier is zwart geblakerd en ingebrand. De aangesloten zware elektrische kabels zijn zwaar beschadigd, de isolatie is voor een groot deel weggesmolten. Door het werken aan een onder spanning staande installatie heeft het slachtoffer een groot risico genomen.

 

Het vereist wel enige planning, maar deze werkzaamheden zijn natuurlijk buiten de normale werktijden uit te voeren. Alle relevante groepen kunnen dan spanningsloos worden gemaakt, zonder andere gebruikers of systemen te hinderen. In dat geval had het slachtoffer ook zonder bezwaar de zekeringen kunnen trekken van de groep waarop de kabel van de heater was aangesloten.

 

Het werken aan of naast onder spanning staande elektrische installaties is verboden. Tijdens het onderzoek bleek dat het spanningsloos maken van alle groepen die gevaar konden opleveren, niet wenselijk was. Want dat zou de overige werkzaamheden verstoord hebben. Uiteraard is dat geen reden om de werkzaamheden dan maar wel uit te voeren. Het bedrijf is een boeterapport aangezegd op basis van artikel 3.5, derde lid, van het Arbobesluit 2007.

 

Reageer op dit artikel