artikel

Handschoenenoerwoud

Geen categorie

Op welke criteria selecteren bedrijven of werknemers hun handschoenen? Vaak niet op harde feiten, maar op gevoel, draagcomfort en zo min mogelijk belemmering voor het werk dat ermee gedaan moet worden. Zo dragen werknemers bijvoorbeeld gebreide katoenen handschoenen in een lakspuiterij, waar een handschoen van nitriel gedragen had moeten worden. Of worden halfgecoate doorlatende handschoenen in een productieproces gebruikt waar zeer schadelijke stoffen vrijkomen, die uiteindelijk door de handschoen heendringen. Handschoenen moeten gekozen worden door zorgvuldige toetsing aan een eisenlijst, waarbij duidelijk te zien is waar de desbetreffende handschoen aan moet voldoen. Dit bepaalt de fabrikaten en typen die getest kunnen worden. Een persoonlijke voorkeur heeft dan geen invloed meer op de gewenste prestatie van de handschoen; en veilig werken wordt gegarandeerd.

 

Veel bedrijven werken met handschoenen die ‘lekker goedkoop’ zijn. Vaak wordt onderschat dat door die ‘goedkope’ handschoenen meer verwondingen plaatsvinden, waar een dokters- of ziekenhuisbezoek en uiteindelijk ziekteverzuim uit voortkomen. Statistisch gezien heeft 40 procent van de verwondingen tijdens het werk met handen te maken. Deze last wordt vaak onderschat en zeker niet als kosten van handschoengebruik gezien. Ook gooien werknemers deze handschoenen vaak al weg, terwijl ze nog bruikbaar zijn. Hier komt een flinke berg afval uit voort. Zo stapelen de indirecte kosten van de goedkope handschoen zich behoorlijk op. Hoe kiest u nu wel de juiste handschoen? Een overzicht in vier stappen.

 

Begin opnieuw: vergeet alle handschoenen die in gebruik zijn. Het is mogelijk dat er wel bruikbare soorten tussen zitten; dat blijkt dan later uit het eisenpakket. Breng vervolgens alle werkzaamheden en werkplekken in kaart die betrekking hebben op gevaren die niet door bronbestrijding of andere maatregelen voorkomen kunnen worden. Bepaal de typologie van het gevaar. Dat wil zeggen: is er er sprake van gevaar op het gebied van snijden, verbranding, chemie (bacteriologisch), mechanica of vibratie?

 

Maak een lijst met handschoentypen die voldoen aan uw eisen en kies welke u wilt laten testen. Laat alleen werknemers testen waarvan u weet dat ze serieus genoeg zijn om dit goed te doen. Verstrek een vragenlijst om gestructureerd antwoord en ervaringen met de handschoen te inventariseren. Om de laatste stap te maken en tot de juiste keuzes te komen, is een goede interpretatie van de testervaringen van levensbelang. Let er vooral op dat persoonlijke zaken die testpersonen ervaren, ook voor de andere werknemers relevant zijn.

 

Interpretatie van de eerste testen geeft bevestiging dat de ingezette handschoentypen goed zijn of dat er nog een ander type of soort getest moet worden. Belangrijk is dat de alternatieve handschoen blijft voldoen aan de oorspronkelijke wensen- en eisenlijst voor die werkzaamheden. Om acceptatie op de werkvloer voor het gebruiken van andere handschoenen te bevorderen, is het goed om werknemers te betrekken in de besluitvorming van de uiteindelijke keuze. Bespreek daarom de testresultaten zo breed mogelijk met de toekomstige gebruikers en creeer daarmee meer testbereidheid en de wil om tot de juiste soort handschoen te komen (en deze in een later stadium te gebruiken).

 

Nadat de derde stap is afgerond en de juiste soorten en typen zijn bepaald, worden de nieuwe handschoenen geintroduceerd op de werkvloer. Zorg dat de keuze en de redenen hiervan duidelijk worden gecommuniceerd naar de gebruikers op de werkvloer. Trainingen over handschoenengebruik zijn hierbij van belang. Voorlichting over de gevaren in het werk en hoe hiermee om te gaan, zijn hier een wezenlijk onderdeel van.

 

Na deze stappen te hebben doorlopen, gaan de handschoenen naar de gebruikers. Dit kan door ergens in kasten of andere opbergmogelijkheden een voorraad neer te leggen. Dit is echter niet bevorderlijk voor de kostenbeheersing: als werknemers onbeperkt nieuwe handschoenen kunnen pakken, zullen er normaal gesproken te veel handschoenen worden verbruikt. Bekijk of er een systeem in te voeren valt waarbij de werknemer oude handschoenen moet inleveren tegen nieuwe. Zo is de voorraad beter in de hand te houden en vindt er alleen uitgifte plaats als het ook echt nodig is.

 

Een aluminiumproducerend bedrijf heeft pro cessen waarbij hitte en spetters van gesmolten aluminium (800 C) ° de handen bedreigen. Daar bij komen er historisch gezien opvallend veel polsverwondingen voor. Daarnaast moeten de operators die deze risico’s lopen ook computers en andere machines bedienen, dus enig tastge voel moet in de te gebruiken handschoenen aanwezig zijn. in eerste instantie werd het aantal graden waartegen de handschoen beschermt, bepalend gesteld voor de keuze van de hand schoenen. Het gevolg: onwerkbare, dikke hand schoenen en torenhoge kosten. Door de speci fieke gevaren nogmaals goed in kaart te brengen, is uiteindelijk een handschoen geko zen die bestaat uit twee soorten leer en een zeer sterk kevlar polsmanchet. Deze handschoen is relatief dun en geeft de polsen 100 procent bescherming tegen verwonding. een relatief sim pele handschoen is dus toch inzetbaar om deze aanzienlijke gevaren tegen te gaan.

 

Een chemiebedrijf komt in aanraking met een honderdtal chemicalien in op en overslag. er wer den zeer veel soorten handschoenen gebruikt, die recent niet meer beoordeeld waren op de juiste bescherming voor gevaren van deze tijd. Opnieuw zijn alle stoffen bekeken en zijn daarbij de juiste beschermende handschoentypen gezocht. Hier kwamen nog te veel soorten uit, waarna een risico analyse gedaan is op mogelijke contacten, tijdsduur van de contacten en de hoeveelheid chemicalien waarmee in aanraking gekomen kon worden. De conclusie is dat het beschermingsniveau van mini maal dertig minuten bij volcontact voldoende bescherming zal geven volgens de gangbare risico bepalingsmodellen. Het blijkt dat er volstaan kan worden met maar een type handschoen in een nor male uitvoering en in een speciale winteruitvoering. Oftewel een veiligere, overzichtelijke en goed te handhaven situatie, en een comfortabele hand schoen om mee te werken.

 

Door kritisch te zijn op te gebruiken handschoenen kunnen er duidelijke voordelen ontstaan:

 

– meer veiligheid en minder ongevallen;

 

– vaak (transparante) kostenbesparing op de langere termijn;

 

– meer duidelijkheid over de te dragen handschoenen, ook voor toezichthouders/managers;

 

– minder afval;

 

– minder verstrekkingsmomenten.

 

Voor alle betrokkenen zijn er voordelen en is het lonend om het handschoenenbeleid kritisch te bekijken.

 

internet: www.wiltec.nl

 

Reageer op dit artikel