artikel

Heet & vet

Geen categorie

De werkgever meldt het ongeval kort nadat het heeft plaatsgevonden bij de Arbeidsinspectie. De inspectie start een ongevalonderzoek in de keuken van het restaurant, waar de situatie nog is zoals op het moment van het ongeval. De arbeidsinspecteurs treffen een fornuis aan op een plateau op vijftien centimeter boven de keukenvloer. Dat plateau staat met vier stelpootjes op de vloer, waardoor er, volgens de werknemers, genoeg ruimte is om onder het fornuis goed schoon te maken. Het fornuis hangt voor een deel naast het plateau en de inhoud van de pan ligt over de vloer. Bij nader onderzoek blijkt de van het fornuis gevallen pan een inhoud van 35 liter te hebben. Hij was voor de helft gevuld.

 

Enige dagen later hoort de Arbeidsinspectie het slachtoffer. Zij blijkt vol overgave de vloer te hebben geboend. De vrouw verklaart: ‘Het gebeurt regelmatig dat door het koken vet onder het plateau terechtkomt. Bij het schoonmaken zet ik dan behoorlijk wat kracht met mijn mopstok om zo, met heet water en schoonmaakmiddel, de vetresten te verwijderen. Op de dag van het ongeval zaten er ook behoorlijk wat vetresten onder het plateau, vooral aan de achterkant van het fornuis. Ik heb toen kracht gezet op de mopstok, waarna ik over de vlek heen schoot en tegen een van de poten van het plateau stootte. Op hetzelfde moment kwam de pan op het fornuis in beweging en kreeg ik de inhoud van de pan over mijn armen, borst en bovenbenen. Hierdoor heb ik tweede- en derdegraads brandwonden opgelopen.’

 

Het ongeval is dus veroorzaakt doordat het fornuis in beweging kwam nadat het slachtoffer er tegenaan stootte. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het fornuis los op het plateau had gestaan tijdens het ongeval. Het was op geen enkele manier gefixeerd. De pan die op het fornuis stond, was in beweging gekomen, waardoor de gloeiend hete inhoud van de pan het slachtoffer had geraakt.

 

Op basis van het onderzoek wordt een boeterapport opgemaakt op basis van artikel 3.3 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever had ervoor moeten zorgen dat de arbeidsplaats zodanig was ingericht dat de daar aanwezige voorwerpen of stoffen geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid opleverden door instorten, verschuiven, omvallen of kantelen. Het Boetebureau legt de werkgever een boete op van 1350 euro.

 

Reageer op dit artikel