artikel

HERRIE IN DE KEUKEN

Geen categorie

Mevrouw Jansen, 42 jaar oud, werkt sinds september 1999 bij een cateraar op de luchthaven Schiphol. In juli 2008 komt een collega naar het gedeelte van de afdeling waar mevrouw Jansen werkt. Die maakt een opmerking in de trant van ‘Wat doet Chukkie hier?’. De collega vertrekt en komt even later terug met een tweeliterbak vruchtensaus die zij zonder aankondiging leeggooit over het hoofd van mevrouw Jansen. Die grijpt de collega in haar haren en er ontstaat een worsteling. Collega’s halen vervolgens beide kemphanen uit elkaar. Beide werkneemsters worden op non-actief gesteld. De collega wordt als aanstichtster op staande voet ontslagen en de werkgever verzoekt dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst van mevrouw Jansen. De werkgever stelt dat er 1500 medewerkers werken van 45 verschillende nationaliteiten. Daarom zijn discipline en een eenduidige bedrijfscultuur geboden. Daartoe dient een gedragscode met diverse huisregels. Het vertrouwen in mevrouw Jansen is verdwenen. Het incident heeft behoorlijke impact op de afdeling gehad en gevoelens van een onveilige werkomgeving veroorzaakt.

 

De kantonrechter vindt het begrijpelijk dat de werkgever, mede gezien het bijzondere personeelsbestand, strak de hand houdt aan de gedragscode en toeziet op de discipline en correct gedrag. Tegenover het gemotiveerde verweer van mevrouw Jansen heeft de werkgever echter niet aannemelijk gemaakt dat zij de gedragscode ernstig heeft overtreden. Ook is onvoldoende onderbouwd dat mevrouw Jansen al eerder was aangesproken op haar wijze van communiceren. Evenmin is aangetoond dat zij een priveconflict had uit te vechten met de collega in kwestie of haar zou hebben gepest.

 

Wel staat vast dat de aanval met de vruchtensaus door de collega vooropgezet was. Die was immers na de opmerking van mevrouw Jansen naar een andere plek gelopen om de saus te halen. De door mevrouw Jansen gemaakte opmerking acht de rechter trouwens lang niet zo kwetsend als de werkgever voorstelt. Ook staat vast dat zij door de actie geschrokken en geprikkeld was en de zaak letterlijk en figuurlijk korte tijd niet heeft overzien. Dat is ook niet zo verwijtbaar als de werkgever aanvoert.

 

De aanstichtster is met haar ontslag verwijderd. Daarmee is ook de angel uit de conflictueuze situatie getrokken. Voor mevrouw Jansen moet het wel duidelijk zijn dat zij vanaf nu als een gewaarschuwd werkneemster geldt en dat zij niet meer op een dergelijke wijze kan en mag reageren. Het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen.

 

De werkgever moet een beleid voeren om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Hij moet dit beleid ook daadwerkelijk handhaven. Daarbij horen de nodige sancties, die echter in voorkomende gevallen wel zorgvuldig toegepast moeten worden. Dat houdt in dat beschuldigingen hard gemaakt moeten worden. Daarin is deze werkgever niet geslaagd.

 

Kantonrechter Haarlem, 28 november 2008, LJN BG5656

 

Reageer op dit artikel