artikel

Herzie PGS 15

Geen categorie

Inmiddels is de PGS 15 verschenen. In veel opzichten is zij een verbetering ten opzichte van haar voorgangster, de CPR 15. Voor laboratoria bevat de nieuwe richtlijn echter de nodige onduidelijkheden. Ook lijken de opstellers zich niet altijd bewust te zijn geweest van de praktische problemen waarmee zij het veld soms opzadelen.

 

Om dit toe te lichten, is het nodig om PGS 15 op een aantal punten te bespreken. In tabel 1 staan de betreffende bepalingen uit de richtlijn opgesomd, samen met die uit CPR 15 en ‘ECN PCR 15’. Hierdoor is het mogelijk om de drie richtlijnen in een oogopslag met elkaar te vergelijken.

 

De PGS 15 vormt op vele punten een duidelijke verbetering ten opzichte van haar voorganger. Een aantrekkelijk aspect van de richtlijn is dat zij expliciet mogelijkheden biedt voor maatwerk.

 

Toch is het nodig om de richtlijn op een aantal punten nog te verbeteren:

 

– de basisversie dient op een aantal punten te worden geconcretiseerd, bijvoorbeeld op diverse aspecten van gasflessen en op de afstandsregels voor bouwen;

 

– ter bevordering van de uniformiteit moet er concreet in de richtlijn worden opgenomen in welke mate organisaties grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen mogen opslaan wanneer zij extra maatregelen toepassen, zoals rookdetectie. De exacte invulling zou moeten worden overgelaten aan de vergunningverlener en de betreffende organisatie;

 

– in de richtlijn moet rekening worden gehouden met een lange overgangsperiode van Wms/CAS-nummers naar ADR/UN-nummers.

 

Kortom: een 2006-versie van PGS 15 is gewenst!

 

VERGELIJKING VAN CPR 15-1, PGS 15 EN ECN-CPR TOEGEPAST OP LABORATORIA

 

 

ECN EN GEVAARLIJKE STOFFEN

 

ECN is het instituut in Nederland voor Research&Development op het gebied van energie. Het heeft circa zeshonderd, merendeels hoog opgeleide medewerkers die werken in ongeveer honderd laboratoria en aan vele testopstellingen. Voor onderzoek zijn permanent circa 50 ton vaste stoffen en vloeistoffen en circa 35 ton gassen in voorraad. De diversiteit aan stoffen is enorm – per lab altijd tientallen, vaak honderden en soms duizenden stoffen – waarbij ook de gevaarseigenschappen varieren van schadelijk tot extreem toxisch en zeer licht ontvlambaar.

 

 

Reageer op dit artikel