artikel

Het gevaar van het liftonderhoud

Geen categorie

De beide schachtdeuren waren door een mechanische overbrenging gekoppeld. Dit betekent dat als de linkerdeurvleugel naar links gaat, de rechterdeurvleugel naar rechts loopt. Hierdoor is de keg onder deze deur losgeschoten. Door de veerdruk op het sluitsysteem gingen de, niet meer geborgde, deuren snel en abrupt dicht. Na het ongeval werd met een drukkrachtopnemer de sluitkracht opgemeten. Deze bleek te varieren van 650 tot 690 N. De sluitkracht van deze schachtdeur is dus aanzienlijk. Volgens de norm NEN-EN 81-1 mag de kracht die nodig is om te voorkomen dat een schachtdeur sluit, niet groter zijn dan 150 N.

 

Uit dit ongeval blijkt duidelijk dat het borgen van een schachtdeur met een keg halverwege de baan van de deur, onvoldoende zekerheid biedt. Bij een geringe verplaatsing van een van de deuren raakt de keg los, waarna de deuren ongecontroleerd sluiten. Volgens het handboek voor liftmonteurs, getiteld ‘Veiligheid in de Lifttechniek’ moet tijdens onderhoud en reparaties de schachtdeur goed worden vastgezet. Maar er staat n iet bij hoe dat moet gebeuren. Ook een, speciaal voor dit doel ontworpen, en in de onderrail gemonteerde, vastzetinrichting bleek bij ‘schrikken’ 105 te komen.

 

Aan het onderhoud van liftinstallaties zitten veel risico’s. De vaak alleen werkende liftmonteur moet over zijn eigen veiligheid waken.

 

Alleen door nauwgezet te werken en alle voorzorgsmaatregelen te nemen, is een ongeval te voorkomen. Op zijn beurt moet de werkgever zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Het was binnen het bedrijf een normale werkwijze om een van de schachtdeuren te borgen met een keg of schroevendraaier. Het bedrijf is een boeterapport aangezegd op basis van artikel 3.17van het Arbobesluit.

 

Reageer op dit artikel